headphones newspaper video-player

Vårdskatten kombineras med utökat arbetsmiljöansvar

Samma dag som vårdskatten införs utökas arbetsgivares arbetsmiljöansvar. Ett viktigt verktyg i arbetsgivarnas hälsoarbete blir alltså dyrare genom beskattning samtidigt som deras ansvar skärps.
Publicerad 22 maj 2018

Den 1 juli får 450 000 svenskar höjd skatt när förmånsbeskattningen av sjukvårdsförsäkringar som arbetsgivare betalar börjar gälla.

För landets småföretagare innebär de nya reglerna – vårdskatten – både merarbete och ökade kostnader för försäkringar som ska hjälpa dem själva och anställda att snabbt få tillgång till vård och effektiv rehabilitering. En konsekvens av vårdskatten är högre tryck på den allmänna välfärden med ökade vårdköer som följd.

– Alliansen har sagt att de tänker riva upp beslutet i höst om de vinner valet, i stället för att stoppa det nu innan det blev verklighet. Det agerandet skapar osäkerhet och tar uppmärksamhet från företagares viktiga arbete att skapa jobb, att göra nya investeringar, att vilja utveckla sina verksamheter och bygga det här landet, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Patrik Nilsson.

I ljuset av den skärpningen är beskattningen av sjukvårdsförsäkringarna rent kontraproduktiv.

Skärpt ansvar för arbetsgivare för återgång i arbete

Samma dag som den nya beskattningen träder i kraft skärps arbetsgivares arbetsmiljöansvar. Om en medarbetare blir sjukskriven införs en obligatorisk skyldighet för arbetsgivare att inom trettio dagar upprätta en plan för återgång i arbete för att underlätta den sjukskrivnes återgång i arbete. Detta gäller om sjukskrivningen bedöms pågå i minst sextio dagar. Skärpningen av lagstiftningen på detta område kommer orsaka de mindre företagen administrativa bördor samt huvudbry om hur denna plan ska se ut.

– I ljuset av den skärpningen är beskattningen av sjukvårdsförsäkringarna rent kontraproduktiv. Många mindre företag har svårt både att arbeta hälsofrämjande och att ta hand om en rehabilitering på ett bra sätt. Man vill men hinner inte, och man har inte riktigt koll på vad som krävs. Genom att teckna en sjukvårdsförsäkring får företagare stöd som gör det enkelt att göra rätt och uppfylla arbetsmiljöansvaret, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar. 

Skärper och försvårar för företagare

Det paradoxala är alltså att regeringen skärper kontrollen av arbetsgivarnas ansvar för den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön samtidigt som den beskattar de sjukvårdsförsäkringar som blivit ett mycket viktigt verktyg för att kunna leva upp till kraven som ställs.

Samtidigt som den nya skatten införs och kraven skärps ges Arbetsmiljöverket ett utökat granskningsansvar och extra resurser för att kunna göra betydligt fler granskningar än tidigare av hur arbetsgivarna hjälper sjukskrivna tillbaka i arbete.

Taggar
Riks Nyhet Skatter
Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor