headphones newspaper video-player

Vad gäller för personalliggare?

25 jun 2018
Personalliggare - vad innebär de nya reglerna för mig som småföretagare?

Från och med den 1 juli 2018 är det krav på personalliggare även inom:

  • fordonsservice
  • livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet
  • kropps- och skönhetsvård.

För de fall det finns en skyldighet att föra personalliggare, på grund av att även andra personer är verksamma i näringsverksamheten, ska nödvändiga identifikationsuppgifter löpande dokumenteras även för enskilda näringsidkare, företagsledare i fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag.

Detta gäller även näringsidkarens eller företagsledarens make, maka, sambo eller barn under 16 år när de är verksamma i verksamheten.

Denna regel om att du som företagare och dina familjemedlemmar ska antecknas i personalliggaren träder också i kraft den 1 juli 2018. Är det enbart du som ensam företagare som är verksam ställs det däremot inga krav på att du själv ska antecknas i personalliggaren.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD