headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vad gäller för personalliggare?

25 jun 2018
Personalliggare - vad innebär de nya reglerna för mig som småföretagare?

Från och med den 1 juli 2018 är det krav på personalliggare även inom:

  • fordonsservice
  • livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet
  • kropps- och skönhetsvård.

För de fall det finns en skyldighet att föra personalliggare, på grund av att även andra personer är verksamma i näringsverksamheten, ska nödvändiga identifikationsuppgifter löpande dokumenteras även för enskilda näringsidkare, företagsledare i fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag.

Detta gäller även näringsidkarens eller företagsledarens make, maka, sambo eller barn under 16 år när de är verksamma i verksamheten.

Denna regel om att du som företagare och dina familjemedlemmar ska antecknas i personalliggaren träder också i kraft den 1 juli 2018. Är det enbart du som ensam företagare som är verksam ställs det däremot inga krav på att du själv ska antecknas i personalliggaren.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap