podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

"Kompetensbristen största hindret för tillväxt i företagen"

Publicerad 10 jul 2018
Påverkar kompetensbristen svenska företags konkurrenskraft? Ja, mycket, konstaterar Företagarnas expert på området Hanna Cederqvist i denna krönika.
Hanna Cederqvist, expert på kompetensförsörjning hos Företagarna.

Under årets Almedalsvecka var kompetensförsörjning ett hett diskussionsämne. Och det kan te sig självklart då en god kompetensförsörjning är avgörande för företagens tillväxt, vårt samhälles funktion och för att svensk ekonomi ska stå sig fortsatt stark.

"Kompetensbristen har länge varit ett problem som stiger i omfattning, och nu hämmar det tillväxten mer än någon annan faktor"

Sverige har under en lång tid befunnit sig i en stark ekonomisk tillväxt. Det går fortfarande bra för Sveriges företag - men vi börjar se tecken på avmattning av tillväxten. En av de främsta orsakerna till detta är just svårigheterna att hitta rätt arbetskraft. Det har länge varit ett problem som stiger i omfattning, och nu hämmar det tillväxten mer än någon annan faktor.

8 av 10 har svårt att hitta rätt personal

Hela 8 av 10 företagare som vill rekrytera anger att de upplever att det är svårt att hitta rätt arbetskraft. Detta har direkta negativa effekter på företagens tillväxt och produktion. Men vilka effekter har en långvarig högkonjunktur och kompetensbristen på svenska företags konkurrenskraft i ett längre perspektiv?

Den svenska kronan har tappat i värde under de senaste åren. Den svaga kronkursen har gynnat exporterande företag, men samtidigt leder den starka efterfrågan till ett lägre omvandlingstryck som innebär att produkt- och tjänsteutveckling hämmas och riskerar att falla efter i den internationella konkurrensen. Detta leder till att svenska företag riskerar att stå sämre rustade för den ökade konkurrens som är att vänta när kronkursen stiger och konkurrensen från andra länder ökar.

Företag tvingas tacka nej

Ett område som riskerar att falla efter när trycket i ekonomin är stort är investeringar i kompetensutveckling för företagaren själv och deras anställda. Fokus ligger i goda ekonomiska tider på produktion - att tillfredsställa den stora efterfrågan som finns på företagens produkter och tjänster.

Att företagen har mer att göra än de hinner med är en vanlig orsak till att de tackar nej till beställningar och ordrar. Kapacitetstaket består dels i fysiska och maskinella begränsningar, men framförallt i bristen på arbetskraft med rätt kompetenser. När man redan har mer att göra i produktion än man hinner med innebär en tidspress och att investeringar i kompetensutveckling riskerar att prioriteras bort.

Kompetensbristen leder till satsningar på utbildning

Det finns företag och branscher där detta stämmer, men samtidigt ser vi motsatta tendenser. I rapporterna om Jobbskaparna ser vi att kompetensbristen leder till att många företagare satsar och investerar i just kompetensutveckling för befintliga medarbetare. För 4 av 10 företag har investeringarna i kompetensutveckling ökat till följd av svårigheterna att hitta rätt arbetskraft. Detta är utöver den löpande kompetensutveckling som redan sker inom företagen.

Kompetensbristen leder alltså i många fall till att företagare investerar meri kompetensutveckling. Detta bör ge en ljusare bild av de svenska företagens konkurrenskraft. 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna