podcast news play företagaren I media förmån faq

Tummen ned för 3:12-förslaget från Företagarna

Företagarna har nu lämnat in remissyttrande och riktar hård kritik mot förslaget till nya 3:12-regler.
Publicerad 3 feb 2017

Här kan du läsa hela Företagarnas yttrande.

Företagarna avstyrker förslagen – med undantag för slopandet av 4-procentspärren och förslaget om lättnader vid generationsskiften.

Idag är behovet av investeringar och nya arbetstillfällen i Sverige större än på mycket länge. Multinationella företag har under senare tid lagt ned betydande verksamheter här. Samtidigt vet vi att 4 av 5 nya jobb skapas i små företag med färre än 50 anställda.

Utredningens förslag skulle leda till negativa effekter utanför de 400 000 som är delägare i fåmansföretag. De får återverkningar på arbetslösa, anställda och potentiella företagare, men även på Sveriges export, innovationsgrad och samhällsekonomin i stort.

 - Förslagen innebär både skärpta villkor och stora skattehöjningar som skulle slå hårt mot företagande, investeringar och tillväxt, säger Annika Fritsch, skatteexpert på Företagarna.

Förslagen slår mot småföretagare trots att det är just där de allra flesta jobben skapas.

- Vi ser exempel där ägare i småföretag som skulle drabbas av skattehöjningar på utdelning på mellan 74 och 114 procent om förslagen genomförs. Detta är inte extremfall, säger Annika Fritsch.

- Förslagen är skadliga inte minst för att de riskerar att bryta Företagarsveriges förtroende för stabila ramvillkor när reglerna inte uppfattas som legitima, menar Annika Fritsch

3:12-reglerna är redan komplicerade och förslagen innebär att alla centrala regler skulle ändras och komplexiteten öka.

- Våra medlemmar är både oroade och upprörda, och ändå är det nog många som ännu inte riktigt har tagit in hur stor negativ effekt förslagen skulle få, avslutar Annika Fritsch.   

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Ovärdigt pensionsdrama

Företagarna oroas över att partierna ägnar sig åt en budstrid som äventyrar hela pensionssystemet, i stället för att agera långsiktigt och principfast.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.