För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Lite ros, men mera ris, efter optionsutredningen

Publicerad 15 mar 2016
Förslaget om kvalificerade personaloptioner är ett litet men viktigt steg i rätt riktning, säger Företagarnas skatteexpert Annika Fritsch, som har medverkat som expert i utredningen.

Idag presenterade incitamentutredningen sitt förslag om nya skatteregler för incitamentsprogram, bland annat beskattning av optioner.

Annika Fritsch Det är positivt att det öppnas en möjlighet för nystartade företag att med hjälp av personaloptioner knyta till sig nyckelmedarbetare utan orimliga skattekostnader. Men det är ett begränsat förslag som gör att få företag kan använda det, säger Företagarnas skatteexpert Annika Fritsch.

För vissa nya, mindre företag

Kvalificerade personaloptioner kan bara användas av vissa nya, mindre företag och förutsätter bland annat att de i huvudsak inte driver viss typ av verksamhet.

Fördelen är att det inte sker någon beskattning av den som får en kvalificerad personaloption förrän aktien säljs. Inga sociala avgifter behöver heller betalas in. Utdelning på aktierna och vinst vid försäljning beskattas enligt fåmansbolagsreglerna.

Tyvärr föreslår utredaren samtidigt en försämring av dagens skatteregler för den som förvärvar aktier eller teckningsoptioner från sin arbetsgivare, den så kallade värdepappersregeln.

 Detta riskerar att sätta käppar i hjulet för många företag, säger Annika Fritsch.

Riskerar drabba många företag

Flertalet företag använder idag aktier eller teckningsoptioner och förslaget riskerar därför att drabba betydligt fler. Förslaget innebär att värdering och förmånsbeskattning av dessa värdepapper skjuts fram om det finns villkor som i mer än två år begränsar den anställdes rätt till hela marknadsvärdet vid försäljning. Sådana villkor är mycket vanliga, inte minst för att skydda företaget och övriga delägare.

Reglerna är varken tillräckligt tydliga eller enkla att tillämpa

Enbart villkor i aktieägaravtal för fåmansföretag får gälla längre, utan att beskattningen skjuts fram. Förslaget riskerar att slå mot etablerade, mindre företag som har svårt att ha råd med dyra konsulter. Reglerna är varken tillräckligt tydliga eller enkla att tillämpa. Osäkerhet om kostnader och skatteutfall är något som både företagen och deras medarbetare vill undvika.

 Uppdraget gällde att förbättra skattereglerna och underlätta för företagen att attrahera och behålla nyckelkompetens och främja tillväxt. Förslaget om kvalificerade personaloptioner är bra och bör genomföras och senare utvidgas. Men försämringen av värdepappersregeln innebär varken förenkling eller förbättrade skatteregler och bör inte genomföras, avslutar Annika Fritsch.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna