podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarna sågar lagförslag om villkor enligt kollektivavtal i offentlig upphandling

Publicerad 22 mar 2016
"Förslaget medför uppenbara risker för minskat antal anbud från små företag och dyrare upphandlingar”, säger Företagarnas upphandlingsexpert Ulrica Dyrke.
Upphandlingsförslag

Företagarna är starkt kritiska till Finansdepartementets lagförslag om krav på villkor enligt kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Förslaget kommer innebära omöjliga situationer att hantera för många företag som står utanför kollektivavtal.

- Företag utan kollektivavtal/hängavtal riskerar genom förslaget att stängas ute både som huvudleverantörer och underleverantörer i offentlig upphandling, säger Företagarnas upphandlingsexpert Ulrica Dyrke.

Drygt 60 procent av de små företagen med under 50 anställda saknar kollektivavtal och hängavtal. Eftersom små företag utgör drygt 99 procent av alla företag innebär detta att 60 procent av företagen i Sverige saknar kollektivavtal/hängavtal.

Inte förenligt med EU-rätten

Förslaget medför uppenbara risker för minskat antal anbud, försämrad konkurrens, minskad kostnadseffektivitet och sämre urval i offentlig upphandling. Det kan också anses strida mot EU-rätten.

- Trots att betydelsen av att de grundläggande EU-rättsliga principerna om bland annat likabehandling, transparens och proportionalitet understryks i lagförslaget lever det inte på något sätt upp till dessa principer. Förslaget kan därmed inte anses vara förenligt med EU-rätten.

Utöver detta läggs ett synnerligen tungt och komplext åtagande på landets upphandlande myndigheter genom det föreslagna obligatoriska kravställandet i situationer där behov bedöms föreligga.

- De föreslagna reglerna riskerar att fördyra och påtagligt komplicera offentlig upphandling. Konsekvenserna av förslaget är mycket bristfälligt analyserade, vilket är allvarligt, säger Ulrica Dyrke.

Fler nyheter från Företagarna