podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

4 av 10 ROT-företag kan tvingas säga upp personal

Publicerad 5 okt 2015
Nästan 100 procent av de små byggföretagarna anser att ROT-avdraget minskat svartjobben i byggbranschen. Det visar siffror från Företagarna och Sveriges Byggindustrier, som genomfört den största Rotundersökningen någonsin.

Nästan lika många tror också att svartjobben kommer tillbaka om regeringens förslag om att sänkta avdraget från 50 till 30 procent blir verklighet. Av de över 2000 företagare från olika delar av byggbranschen som svarat på undersökningen, säger 74 procent att det innan rotavdraget var vanligt eller mycket vanligt att från kunder få frågan om att utföra arbete utan kvitto. Skillnaden mot idag är slående.

- Bara en procent av de svarande menar att det är vanligt att få samma fråga idag, säger Günther Mårder, vd på Företagarna. Ingen, 0 procent, har svarat att det är mycket vanligt att få frågan idag. Det borde politikerna se som en stor samhällsvinst.

I undersökningen svarar 98 procent att rotavdraget bidrar till att minska svartarbetet i byggbranschen. Nästan alla svarar också att regeringens förslag om sänkt rotavdrag kommer att minska kundernas benägenhet att köpa tjänster av företaget. Fyra av fem menar att så kommer ske på grund av ökad efterfrågan på svartarbete. Många tror också att potentiella kunder istället kommer att välja att skjuta upp arbetet eller försöka göra det själva istället. En betydande del av de svarande i undersökningen har dessutom redan märkt av en ökad efterfrågan på svartarbete efter att regeringen aviserade sitt förslag.

-Ett resultat som verkligen borde oroa regeringen, med tanke på dess mycket ambitiösa jobbmål, är att nästan hälften av företagarna i undersökningen planerar att göra personalneddragningar som en konsekvens av ett sänkt rotavdrag, säger Günther Mårder.

Även Sveriges byggindustrier anser att situationen är alarmerande.

- När rotavdraget infördes såg vi hur attityden till att köpa svart förändrades från att vara normalt till att bli undantag. Nu riskerar vi att kastas flera år tillbaka i tiden. Ett sänkt rotavdrag gynnar de oseriösa företagen och drabbar de seriösa småföretagen. Det kommer att innebära att många vita jobb blir svarta och att många hantverkare ställs utanför trygghetssystemen. Det blir en dålig affär för företagen, de anställda och samhället i stort, säger Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier.

Konkurrens på oschysta villkor

Madeleine Fredman och Gunnar Svensson driver tillsammans företaget Energihus. De är mycket oroade för vad regeringens förslag kommer att innebära.

- Sänks avdraget kommer kunderna återigen börja efterfråga svartarbete vilket lockar fram de oseriösa aktörerna igen, säger Gunnar Svensson. Då blir det konkurrens på oschysta villkor.

För att protestera mot regeringens förslag lade Madeleine och Gunnar i våras ut en film på Facebook där de lägger en hammare i ett kuvert för att skicka till Magdalena Andersson på Finansdepartementet. Filmen fick stor spridning och många företagare följde exemplet, vilket Aftonbladet rapporterade om. Dessvärre fick det inte finansministern att ändra sig.

Går förslaget igenom kommer det enligt Gunnar och Madeleine leda till att seriösa företag tvingas lägga ned och att det blir färre vita jobb i branschen.

- Folk som är för sänkningen säger att "man får väl betala vad det kostar". Men det som sker är ju att politikerna genom att höja skatten, återigen gör det för dyrt för vanligt folk att köpa våra tjänster. Vi förstår inte hur en regering som säger sig vilja värna jobb och skattepengar tänker när de lägger ett sådant här förslag. Dessutom lovade Socialdemokraterna att inte röra ROT-avdraget, säger Madeleine.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna