För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Åkeriföretaget i Örebro län om skenande dieselpriserna och regelbördan: "Tufft"

Publicerad 5 jul 2022
Ökade drivmedelskostnader, tung regelbörda och tuff konkurrens gör åkeribranschen sårbar för svenska småföretagare.
Morgan Jakobsson berättar om hur de skenande dieselpriserna påverkat åkeriverksamheten.

Straxt utanför Örebro ligger familjeföretaget Glanshammars Åkeri. Verksamheten bedriver rörelse inom åkeri- och maskin entreprenad och startades år 1968 av Lars Jakobsson. I dag är det Lars söner Morgan och Mikael Jakobsson som främst ägnar sig åt företaget som jobbar både med lastbilar och maskiner mot både företag och privat. 

- Trots att Lars är 76 år så är han ännu verksam. Vi är närmare fyra generationer som är här varje dag, säger Morgan Jakobsson. 

Lägger 77 000 kronor mer i veckan på bara diesel

De skenande kostnaderna på drivmedel har påverkat åkeribranschen hårt och Glanshammars Åkeri är inget undantag. Morgan menar att det har varit jättesvårt att hantera när det kommer så hårt. Det senaste halvåret har de lagt 77 000 kronor mer i veckan på bara dieseln. 

- Vi hade önskat mer akuta insatser från regeringen i ett sådant här läge. I Sverige lider vi som företagare i den här branschen av den hårda miljöpolitiken som råder, förklarar Morgan Jakobsson. 

Drivmedelspriserna, som under våren nådde nya rekordnivåer, har sedan länge varit ett problem i branschen men nu blivit ohållbar. 

- Vi har haft årsavtal som vi inte kunnat ändrat. Tidigare var lönen vår största kostnad men nu är det dieseln som gått spikrakt upp. 

Omöjligt att konkurrera på internationell marknad

Morgan Jakobsson anser också att politiken som i dag drivs i Sverige påverkar hela branschen som inte har en chans att vara konkurrenskraftiga på marknaden internationellt:

- Vi driver en helt annan politik än resten av Europa. Är man med i EU måste vi kunna ha en egen gemensam struktur. Det här är bara ännu ett effektivt sätt att slå undan benen på våra svenska företag.

Internationella lastbilar tankar inte i Sverige utan dessa tankas upp utanför gränserna eller i egna mackstationer - och Sverige får då inte in en enda skattekrona. Något som synliggör hur sammankopplat landet är med det internationella och nationella som i sin tur drabbar det lokala. Allting hänger ihop.

- Det är tråkigt för vi har ju öppna gränser och vi lider jättemycket av den internationella transporten som kör i Sverige, säger Morgan Jakobsson. 

Tung arbetsbörda får kompetent personal att lämna branschen

I Företagarnas rapport Småföretagsbarometern redovisas Örebro läns utveckling vad gäller sysselsättning, orderingång och omsättning för att få en bild över konjunkturläget i länet. Det främsta tillväxthindret hos företagen i länet är bristen på lämplig arbetskraft. Även tuff konkurrens, skatter och höga arbetskraftskostnader upplevs fortsatt som vanliga tillväxt- hinder i länet. På Glanshammars Åkeri arbetar 20 stycken anställda och att hitta kompetent personal är en svår fråga.

- Det har alltid varit tufft att hitta rätt arbetskraft snabbt i vår bransch. Men något som glädjer oss är att allt fler kvinnliga chaufförer börjar söka jobb inte minst nu när vi har många pensionsavgångar och arbetskraften är en bristvara, förklarar företagaren.

I dag är det svårt att bli chaufför då regelbördan är tung. Det krävs flertalet utbildningar oavsett om en person kört lastbil hela sitt yrkesliv.

- Det här resulterar i att den äldre generationen, som oftast har mest kunskap, helt enkelt hoppar av för det krävs för mycket. Och det här är förlorad arbetskraft. 

Samarbetar med skola och vuxenutbildningar

För att råda bot på problematiken har Glanshammars Åkeri ett nära samarbete med både gymnasie och vuxenutbildningar vilket gör att de ofta har praktikanter på plats. 

- Det är jättebra tycker vi! Vi hoppas bara på att man framåt kan göra branschen enklare så att det blir mer attraktivt att jobba i. 

Hårt klimat på vägarna, stress och strikta regler som inte är anpassade för varje enskild körning ställer till med problem för de som arbetar i branschen.

- Vi har haft några retliga situationer där exempelvis våra kollegor har tvingats stanna för att vila när de bara är tre minuter hemifrån. 

Fler nyheter från Företagarna