För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Småföretagarna i Örebro län har återhämtat sig efter två år av negativ tillväxt

Publicerad 28 jun 2022
Småföretagskonjunkturen i Örebro län har förbättrats under det senaste året och länets konjunkturindikator har ökat sedan i fjol visar Företagarnas rapport Småföretagsbarometern 2022.

I Företagarnas årliga rapport Småföretagsbarometern redovisas Örebro läns utveckling vad gäller sysselsättning, orderingång och omsättning för att få en bild över konjunkturläget i länet. I årets Småföretagsbarometer har konjunkturläget i länet återhämtat sig och läget har förbättrat sig kraftigt under de senaste tolv månaderna, med en ökad tillväxttakt från fjolåret. Trots en god utveckling placerar sig Örebro län under rikssnittet. Utfallet av årets konjunkturindikator blev även lägre än vad länets företagare förväntade sig i fjol.

Företagarna mycket optimistiska med prognos om kraftig tillväxt

Efter mer än ett år med coronapandemin var företagens förväntningar på det kommande året mycket optimistiska, med en prognos om en kraftig tillväxt. Vaccineringen mot covid-19, fortsatta finanspolitiska stimulanser och en ljusare världskonjunktur bidrog sannolikt till optimismen. Även om utfallet blev lägre än företagens prognoser ser vi att konjunkturindikatorn nu är på en högre nivå än innan coronapandemins utbrott. Och de mest optimistiska sysselsättningsplanerna i hela landet finns hos företagare inom hotell- och restaurangbranschen samt handeln:

- Det var de branscher som drabbades väldigt påtagligt under pandemin, säger Företagarnas regionchef Eva Cooper till SVT Nyheter

Bilaga. Sysselsättningsutvecklingen (nettotal) i Örebro län och riket 1995–2022

Fortsatt ökad tillväxttakt

Efter ett mycket starkt 2019 föll sysselsättningstillväxten kraftigt i Örebro län i 2020 års rapport. I fjolårets Småföretagsbarometer vände utvecklingen uppåt och länet hade en starkare sysselsättningstillväxt än rikssnittet. Länets företag har haft en fortsatt ökad tillväxttakt i sysselsättningen även under de senaste tolv månaderna.

- Det verkar som att kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden ändå börjar fungera bättre i Örebro län och det är ju oerhört värdefullt säger Cooper men tillägger:

- Man ska absolut inte ropa hej, för var fjärde småföretagare i länet ser det här som det största hindret. 

Läs hela rapporten här

 

Fler nyheter från Företagarna