podcast news play företagaren I media förmån

Småföretagen – stor finansiär av Örebro kommuns välfärdstjänster

Småföretagen skapar jobb och finansierar välfärden.
Publicerad 20 apr 2021

Visste du att det finns 26 525 jobb i de små företagen i Örebro kommun? Och visste du att företagarna tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 1,5 miljarder kronor till kommunens skatteintäkter?

Vi har gjort den här sammanställningen för att synliggöra småföretagens betydelse för välfärden i kommunen.

LÄS RAPPORTEN FÖR ÖREBRO KOMMUN HÄR

Nästan alla företag vill växa och många vill anställa fler personer. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten. Kommunen använder skatteintäkterna för att bygga och underhålla gator, vägar, parkering och parker, till idrotts- och fritidsanläggningar, till skolor, bibliotek, räddningstjänsten, till ekonomiskt bistånd, till miljöinsatser m.m.

Beräkningarna baseras på statistik från SCB och Arbetsförmedlingen.
Vår förhoppning är att den här rapporten leder till en öppen dialog om det lokala näringslivsklimatet och småföretagens betydelse för framtidens jobb och välfärd.

Mår de mindre företagen bra mår hela Örebro kommun bra.

Här hittar du rapporterna kommun för kommun

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.