headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Boosta ditt bolag med en mentor!

29 maj 2019
Vill du ta ditt företagande till en ny nivå? Gör det med stöd av en mentor. Med mentorprogrammet får du som företagare tillgång till en erfaren mentor.

Processen startar med att en Almi-rådgivare intervjuar dig. Efter att du och ditt företags behov och utmaningar identifierats kan matchning med mentor ske på två sätt. Antingen söker du på egen hand i Almis mentorsystem efter den mentor som du tror passar dig eller så får du stöd av rådgivaren att finna lämplig mentor.

Mentor och adept träffas minst en gång i månaden under 6 – 12 månader för att diskutera hur företaget kan utvecklas. I det inledande mötet sätter ni gemensamma mål för mentorskapet. Dessa mål utgör grunden till större delen av era möten under året. Mellan träffarna får du som adept ”hemuppgifter” att arbeta med på egen hand. På nästkommande möte går ni sedan igenom och utvär-derar resultatet tillsammans.

Anmäl ditt intresse här! 

Vad kostar det?

För dig som nyligen startat är det kostnadsfritt. För dig som driver ett etablerat företag tar vi ut en avgift på 3000 kr.

Bli mentor

Vi söker erfarna personer från näringslivet som delar med sig av kunskaper och erfarenheter om företagande i syfte att utveckla företag. Som mentor ska du kunna bjuda på just den kompetens och kontakter som din adept behöver - utan att kräva något i gengäld. Din främsta drivkraft är lusten att dela med dig och se din adept växa. Almi ger dig stöd genom råd, riktlinjer och en tydlig beskrivning av mentorprocessen. Alla mentorer deltar på ideell basis.

Kontakt: Vill du veta mer om Mentorprogrammet? Kontakta Företagarna Norrbotten Jenny Frank- telefon: 070-6992029,  e-post jenny.frank@foretagarna.se eller Almi Nord: Stefan Stålnacke telefon:073-0857905 e-post stefan.stalnacke@almi.se 

 

 

fore_logo_black.pngAlmi_Logo_farg 03_RGB.jpg

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap