podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Jämtlands län har Sveriges starkaste småföretagskonjunktur

Publicerad 15 jun 2022
Efter två år av negativ utveckling i Jämtlands läns småföretagskonjunktur har trenden nu vänt starkt uppåt. Det är en uppgång i tillväxttakten för såväl sysselsättning, orderingång som omsättning. Dock förväntar sig företagen en avmattning under det kommande året. Det visar Småföretagsbarometern 2022, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.
Småföretagsbarometern presenterades idag. Från vänster: Elise Ryder Wikén, Joakim Sjöstedt, Petra Örjegren, Jörgen Ågran, Tobias Edin

- Småföretagen har återhämtat sig ordentligt efter en lång tid av pandemi och fjolårets mycket svaga konjunkturläge. Detta visar återigen att uthålligheten och kraften i de mindre företagen är landets tillväxtmotor. Småföretagen har dock varit pressade av ett högt kostnadsläge under lång tid och företagen i länet förväntar sig en försämrad utveckling under det kommande året. För att konjunkturläget ska fortsätta stärkas krävs det att företagen får rätt förutsättningar framåt att skapa jobb och tillväxt, säger Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Jämtland-Härjedalen.

Detta visar återigen att uthålligheten och kraften i de mindre företagen är landets tillväxtmotor.

Stark tillväxt i sysselsättning, orderingång och omsättning

Tillväxttakten i sysselsättningen har stärkts och 21 procent av företagen har ökat sin personalstyrka under de senaste tolv månaderna medan 10 procent har minskat den. Deras prognos är en fortsatt ökning av antalet anställda. Även ordertillväxten och företagens omsättning har ökat. Dock är prognosen för dessa två områden att tillväxttakten mattas av på ett års sikt.

Högre lönsamhetstillväxt än i riket som helhet och stor optimism framåt

Fyra år i rad mattades lönsamhetstillväxten av i länet men i år är det åter en uppgång och Jämtland har nu en av landets högsta tillväxttakt i lönsamheten. Dock infriades inte företagens förväntningar i fjol fullt ut, sannolikt en effekt av högre kostnader bland annat till följd av det oroliga världsläget. Ett sätt att möta detta är att höja priserna vilket 76 procent av länets företag planerar för, i fjol gav 52 procent samma svar. Trots utmaningar vill nio av tio företag växa men det finns hinder, främst att hitta rätt medarbetare och tuff konkurrens, vilket 31 respektive 16 procent av företagen svarat.

HÄR kan du ladda ner läns- och riksrapport av Småföretagsbarometern. 

Fler nyheter från Företagarna