podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Leverantören står med en tickande drivmedelsbomb

Publicerad 1 feb 2022
När bränslepriserna under förra året började skena blev många företagare fast i upphandlade avtal som skrivits under helt andra förutsättningar.

Upphandlade avtal med fasta priser gör att kommuner och andra offentliga aktörer som köper tjänster inte påverkas alltför stor omfattning av prishöjningar. Verkligheten för Sveriges småföretagare är en helt annan, trots att de allra flesta avtal har indexreglering.

Priserna förväntas stiga ytterligare

Kostnaden på drivmedel har stigit snabbt och kan enligt Trafikverket/Sveriges åkeriföretag förklaras främst genom ökade oljepriser och den ökade inblandningen av biodrivmedel som reduktionsplikten kräver. Trafikverket och Sveriges Åkeriföretag anger dessutom att priserna förväntas stiga ytterligare.  

Kommunerna lejer i de flesta fall bort stora delar av snöröjningen och utför relativt lite själva. Oftast anlitas en eller flera huvudentreprenörer som vunnit upphandlingen. Småföretagaren har därför sällan själv ett upphandlat avtal med kommunen eller andra offentliga aktörer utan agerar som underleverantör till huvudleverantörerna.

magnus-johansson-rund.png

 

Merkostnaderna skenar

Prisökningen på drivmedel är en kostsam historia för exempelvis de snöröjare som jobbar med att ploga och skotta enligt kontrakt med fasta priser. För många av dessa företagare innebär de ökade priserna en merkostnad på stora belopp. För en verksamhet med några procents lönsamhet innebär det ofta att omsättningen måste öka markant.

-Som leverantör till ett offentligt kontrakt utan indexreglering för kostnadsförändringar kan det bli svårt att få affären att gå runt. Men även om indexreglering finns så är det många som i det här läget av extrempriser gör förlustaffär på sina avtal, säger Magnus Johansson upphandlingsexpert på Företagarna.

-Som leverantör är du bunden av kraven och villkoren i upphandlingen som huvudleverantören godkänt när denne lämnade sitt anbud

Huvudregeln är att offentliga kontrakt inte får ändras. Det är inte ovanligt att offentliga kontrakt saknar en möjlighet för leverantören att säga upp kontraktet. Kan företagaren visa för kommunen eller upphandlande myndigheten att en ändring denne vill göra är tillåten enligt LOU finns det en teoretisk möjlighet att de går med på det. Annars är företagaren bunden av det avtal som har ingåtts.

Indexreglering

Kostnaden på diesel har stigit snabbt och prognoserna talar för att priset på diesel kommer fortsätta stiga. Detta beror främst på ökade oljepriser och den ökade inblandningen av biodrivmedel.

Index är ett sätt att hantera kostnadsförändringar.

Trafikverket indexberäknar varje månad och en indexreglering görs under hösten som baseras på bränsleprisets utveckling från september till och med augusti.

Källa: Trafikverket/Sveriges åkeriföretag

Fler nyheter från Företagarna