För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

En utmaning att hitta boende i Bergs Kommun

Publicerad 20 aug 2022
Varmt, kallt eller mittemellan? Nu tar vi på Företagarna Berg tempen på våra politiker inför Valet den 11 september. Sju frågor med sju svar från fyra olika partier. I denna artikelserie kommer vi försöka reda ut vilket parti som vill vad för att skapa ett företagsvänligare klimat i vår kommun.

I del sex av denna artikelserie är ämnet En fungerande bostadsmarknad. Samtliga partier i kommunen har fått en inbjudan att svara, vi publicerar svaren från de som responderat.

En utmaning att hitta boende i Bergs Kommun

Vi ser just nu en kraftigt ökande inflation, höjda räntor och en bostadsmarknad där framtiden är osäker. Inom kommunen är det på flera håll en stor utmaning att hitta boende, både personalboende för säsongspersonal men även för att möta den ökade efterfrågan på att bo i kommunen. Vi undrar vad ert parti vill göra för att stimulera bostadsbyggande och skapa bättre förutsättningar för en fungerande bostadsmarknad?

Centerpartiet: Öka rörligheten på bostadssidan

Frågan är i stort besvarad i del 4 av denna artikelserie. Öka rörligheten på bostadssidan, välja attraktiva planområden, ge byggmarknaden möjlighet att genom markanvisningsavtal skapa fler boenden.

Socialdemokraterna: Det gäller att vara öppen för nya tankar

En jätteviktig fråga som har haft stort fokus denna mandatperiod och kommer så att fortsätta nästa om vi får möjligheten att styra. Här gäller det att vara öppen för nya tankar och våga prova nya sätt. Vi fortsätter att jobba med stort fokus, även om det med rådande läge tar lite längre tid så måste fokuset vara detsamma. Vi jobbar vidare för att satsningarna på tex Backstabränna och Myre ska fullföljas dvs bebyggas enligt plan och att vi fortsätter satsa på Trygghetsboende. När Svenstavik är klart fortsätter vi med Trygghetsboende i Myrviken. Att investeringsstödet för hyresrätter kommer tillbaka är jätteviktigt i Berg.

Vänsterpartiet: Behovet måste styra vilka bostäder som byggs

De viktigaste åtgärderna för att stimulera bostadsbyggandet sker på nationell nivå. Staten behöver ta ett större ansvar, exempelvis genom utökat investeringsstöd. Vi kan heller inte förlita oss på att marknaden kommer lösa problemet. Kommunerna bör ges möjlighet att i detaljplaner kunna föreskriva en viss upplåtelseform. Det kan inte vara lönsamhet som bestämmer vilka bostäder som byggs, det måste vara de behov som finns. Ingen hjälps av att dyra hyresrätter byggs som ingen har råd att bo i.

Moderaterna: Förenkla tillståndsprocessen

# Höjt bolånetak.
# Inför fri hyressättning vid nyproduktion.
# Slopa strandskyddet i dess nuvarande form.
# Förenkla tillståndsprocessen, bland annat bygglov och planer.

Imorgon publicerar vi del sju av denna artikelserie som också är den sista delen. Där ges partierna möjligheter att rikta särskilda vallöften till företagare i Bergs kommun.

Läs hela artikelserien:
Del 1 - Jobbskapare
Del 2 - Service på landsbygden
Del 3 - En lönsam och livskraftig kommun
Del 4 - En attraktiv kommun att leva, bo och verka i
Del 5 - Klimatförändringar och en grön omställning
Del 6 - En fungerande bostadsmarknad
Del 7 - Särskilda vallöften

Artikelserien är framtagen av Marcus Ståhl som är ledamot i Företagarna Berg, Marcus driver till vardags kommunikationsbyrån Fjällbyrån

Taggar
Fler nyheter från Företagarna