podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Rekrytering är en stor utmaning för näringslivet

Publicerad 18 aug 2022
Varmt, kallt eller mittemellan? Nu tar vi på Företagarna Berg tempen på våra politiker inför Valet den 11 september. Sju frågor med sju svar från fyra olika partier. I denna artikelserie kommer vi försöka reda ut vilket parti som vill vad för att skapa ett företagsvänligare klimat i vår kommun.

I del fyra av denna artikelserie är ämnet En attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Samtliga partier i kommunen har fått en inbjudan att svara, vi publicerar svaren från de som responderat.

Rekrytering är en nuvarande och framtida utmaning

Rekrytering är en stor utmaning för näringslivet och inte minst i besöksnäringen och här i Norrlands inland. Hur kommer ert parti att arbeta för att bidra till fortsatt inflyttning och skapa en mer attraktiv kommun att bo i?

Moderaterna: Arbeta tillsammans i byarna för att hitta möjligheter för ny tomt och industrimark.

# Stötta upp ett rikt föreningsliv och attraktiva fritidsaktiviteter.
# Arbeta tillsammans med byarna för att hitta möjligheter för ny tomt och industrimark.

Vänsterpartiet vill skapa möjligheter för människor att leva sina vardagsliv på ett enkelt sätt

För att skapa en mer attraktiv kommun att bo i måste vi skapa möjligheter för människor att leva sina vardagsliv på ett enkelt och bekvämt sätt. I det ingår en tillgänglig kollektivtrafik, fungerande infrastruktur som exempelvis vägar som går att köra på och utbyggt bredband och fungerande vård, skola och omsorg. Men i det ingår också de mer mjuka värdena. Ett rikt kulturliv, där du både kan utöva och ta del av kultur, och möjligheter till idrott och rekreation året runt är nästan lika viktigt. Vi vill med andra ord se över stora delar av glesbygdspolitiken för att kunna få en levande och blomstrande gles- och landsbygd.

Centerpartiet: En bra dialog med byarna om skapande av förutsättning för nytt boende är viktigt

Vi är idag en attraktiv kommun och det ska vi vårda. I förra frågan ser vi vikten av inflyttning och vi vill agera på fler sätt som påverkar den positiva trenden i Berg. Fler planområden, arbeta med markägare kring avstyckningar, planera för hyresrätter, fler trygghetsboende, leta tomma hus etc. En bra dialog med byarna om skapande av förutsättning för nytt boende är viktigt.

Socialdemokraterna: Vi behöver ta ett rejält kliv med olika utbildningsmöjligheter

Vi behöver ta ett rejält kliv med olika utbildningsmöjligheter. Jobba tillsammans med näringslivet och grannkommuner för att ta fram utbildningar som är attraktiva både för arbetsgivaren och den framtida medarbetaren. Vi har precis startat ett samarbete med Mittuniversitetet om en studiehubb, det är ett gott exempel. Men här behöver vi göra ännu mer. Vi har satsat ordentligt i årets budget på arbetsmarknadsenheten och det är en bra start.

Imorgon publicerar vi del fem av denna artikelserie där ämnet är Klimatförändringar och en grön omställning.  

Läs hela artikelserien:
Del 1 - Jobbskapare
Del 2 - Service på landsbygden
Del 3 - En lönsam och livskraftig kommun
Del 4 - En attraktiv kommun att leva, bo och verka i
Del 5 - Klimatförändringar och en grön omställning
Del 6 - En fungerande bostadsmarknad
Del 7 - Särskilda vallöften

Artikelserien är framtagen av Marcus Ståhl som är ledamot i Företagarna Berg, Marcus driver till vardags kommunikationsbyrån Fjällbyrån

Taggar
Fler nyheter från Företagarna