För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vi tappar en snödag per år!

Publicerad 19 aug 2022
Varmt, kallt eller mittemellan? Nu tar vi på Företagarna Berg tempen på våra politiker inför Valet den 11 september. Sju frågor med sju svar från fyra olika partier. I denna artikelserie kommer vi försöka reda ut vilket parti som vill vad för att skapa ett företagsvänligare klimat i vår kommun.

I del fem av denna artikelserie är ämnet Klimatförändringar och en grön omställning. Samtliga partier i kommunen har fått en inbjudan att svara, vi publicerar svaren från de som responderat.

Har vi snö kvar vid nästa sekelskifte?

Klimatförändringarna går allt snabbare och enligt de senaste rapporterna från IPCC har vi bara några få år på oss att drastiskt vända trenden. På våra breddgrader tappar vi ungefär en snödag (naturlig snö) per år sett ur ett långsiktigt perspektiv. Det innebär ytterst få snödagar vid nästa sekelskifte. Vi från Företagarna Berg är övertygade om att alla behöver agera och bidra redan nu. Hur kommer ni bidra till en hållbar grön omställning med konkreta åtgärder redan under kommande mandatperiod?

Socialdemokraterna: Ett ambitiöst och viktigt program som det nu vilar ett stort ansvar på oss att arbeta efter.

Bergs kommun har arbetat fram ett miljöprogram som en enig Kommunstyrelse tog beslut om och som kommer upp på Kommunfullmäktige 16 juni. Ett ambitiöst och viktigt program som det nu vilar ett stort ansvar på oss att arbeta efter.

Vi Socialdemokrater kommer mer konkret att satsa på egen elproduktion via BTEA energi. Fortsätta byta ut kommunens bilpark till fossilfri. Fortsätta stötta satsningar på återbruk. Driva på satsningar på närproducerad mat, finns inte initiativ från näringslivet i första skedet bör kommunen gå in och starta som sedan kan knoppas av till egen verksamhet. Angående vindkraft så finns vi med i den styrgrupp som jobbar med revidering av kommunens vindbruksplan och ser fram emot dialog med kommunens medborgare, ny forskning, erfarenheter och kunskap som ska ligga till grund för ny plan.

Vänsterpartiet vill att Bergs kommun ska bli helt fossilfritt

Ett första steg måste vara att göra Bergs kommun helt fossilfri. Hela kommunens bilflotta måste ställas om till fordon med förnybara bränslen. Vänsterpartiet i Berg ser också positivt på fler etableringar av vindkraft, men det måste ske i samförstånd med kommunen och de som bor i närheten. Vi vill också se en höjning av de ersättningar som utgår vid etableringar av vindkraftsanläggningar, det måste finnas goda incitament för att underlätta produktion av grön energi.

Moderaterna: Öka takten!

# Öka på takten med klimatanpassningen av kommunens fastighetsbestånd för att minska energiförbrukningen.
# Förstärkt drivkraft för utveckling av klimatpositiv teknik.
# Långsiktiga regler för klimatomställningen där utsläppen ska minska och inte vårt sätt att leva ska begränsas.
# Bygga ut teknikneutral laddinfrastruktur.
# Bygga ny fossilfri kärnkraft.

Centerpartiet: Tre viktiga program

Vi i nuvarande majoritet, Centerpartiet och Socialdemokraterna, har tagit fram tre program; Tillväxtprogram, Folkhälsoprogram och Miljöprogram som är de styrande dokumenten inför kommande mandatperiod. Avseende miljöprogrammet har vi infört ett flertal ”skall”-krav, som grundar sig på de globala miljömålen, och som ska minska kommunens avtryck och se till att vi agerar hållbart.

Imorgon publicerar vi del sex av denna artikelserie där ämnet är En fungerande bostadsmarknad.  

Läs hela artikelserien:
Del 1 - Jobbskapare
Del 2 - Service på landsbygden
Del 3 - En lönsam och livskraftig kommun
Del 4 - En attraktiv kommun att leva, bo och verka i
Del 5 - Klimatförändringar och en grön omställning
Del 6 - En fungerande bostadsmarknad
Del 7 - Särskilda vallöften

Artikelserien är framtagen av Marcus Ståhl som är ledamot i Företagarna Berg, Marcus driver till vardags kommunikationsbyrån Fjällbyrån

Taggar
Fler nyheter från Företagarna