För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Service på landsbygden är viktigt för samtliga partier

Publicerad 16 aug 2022
Varmt, kallt eller mittemellan? Nu tar vi på Företagarna Berg tempen på våra politiker inför Valet den 11 september. Sju frågor med sju svar från fyra olika partier. I denna artikelserie kommer vi försöka reda ut vilket parti som vill vad för att skapa ett företagsvänligare klimat i vår kommun.

I del två av denna artikelserie är ämnet Service på landsbygden. Samtliga partier i kommunen har fått en inbjudan att svara, vi publicerar svaren från de som responderat.

Ökad service ger flera positiva ringar på vattnet

Som en liten rural kommun i Norrlands inland finns det mer att önska av den lokala servicen om man jämför med städer och mer tätbebyggda områden. Ökad service skapar bättre levnadsstandard, högre attraktionskraft och därmed inflyttning. Hur vill ert parti skapa förutsättningar för bättre service på landsbygden och skapa förutsättningar för nyetableringar av nya företag?

Centerpartiet vill öka de lokala inköpen genom kommunal upphandling

Vi vill satsa på nya (och befintliga) företag genom detaljplanläggning av industri, handel och servicetomter på flera platser inom kommunen. Vi vill också genom den kommunala upphandlingen öka de lokala inköpen. Vi har tjänstepersoner som kan vara behjälpliga med att lotsa bland lagar, regler, bidrag med mera och det vill vi såklart behålla. Vi ser också behovet av arbetsplatser för mindre företag (hubbar, co-working) och vi vill se fler hubbar, på fler orter.

Socialdemokraterna: Fokuset är en attraktiv kommun där befolkningen växer hållbart

Det är fokuset hela tiden, en attraktiv kommun där befolkningen växer hållbart. Det skapar förutsättningar för både kommersiell och offentlig service. Vi anställer precis nu en tjänsteperson som ska jobba fokuserat med nyetableringar. Få koll på alla tomma kontors, affärs -och industrilokaler samt detaljplaner och jobba för att fylla dessa.

Moderaterna: Vi vill bevara Bergs kommuns fina skolstruktur

# Tillgång till service - till exempel skola, vård och omsorg.
# Vi vill bevara Bergs kommuns fina skolstruktur, så närheten till förskolor och skolor bibehålls i våra samhällen.
# Stabilare utbyggt mobilnät och bredband.
# Förbättrat underhåll på väg och järnväg.
# Skapa flera gemensamma arbetsplatser via så kallade ”hubbar” eller företagshotell.
# Verka för mindre upphandlingar så att även små företag kan lämna anbud.
# Kommunal beredskap för tillgänglig mark.
# Stötta lokalt engagemang och lokalt initiativ.

Service i glesbygd är ett av tre prioriterade områden i Valet 2022 för Vänsterpartiet

Ett av de tre prioriterade områdena för Vänsterpartiet Jämtland Härjedalen i valet 2022 är just service i glesbygden. Vänsterpartiet i Berg ser med glädje på att frågorna uppmärksammas. Några av de förslag vi skulle kunna tänka oss är en bättre kollektivtrafik som når hela kommunen. På sträckor där resandet är mindre skulle man kunna tänka sig behovsstyrd trafik. Lantbrevbäringen är en viktig resurs för den som bor i glesbygd, den vill vi gärna se utvecklad så att fler kan använda sig av tjänsten. Dock hänger allt ihop – vill vi skapa förutsättningar för nyetableringar av företag måste vi också skapa förutsättning för allt annat som hör livet till – förskola och skola, vård, omsorg och fungerande telefoni och bredband som några exempel.

Vi vill till exempel arbeta för att ha fast personal på våra hälsocentraler (med Myrvikens HC som ledstjärna och modell i det arbetet) och för att attrahera fler legitimerade lärare till att arbeta här vill vi till förslagsvis se över möjligheten att avskriva studielån mot ett arbetskontrakt på ett visst antal år.

Imorgon publicerar vi del tre av denna artikelserie där ämnet är En lönsam och livskraftig kommun.

Läs hela artikelserien:
Del 1 - Jobbskapare
Del 2 - Service på landsbygden
Del 3 - En lönsam och livskraftig kommun
Del 4 - En attraktiv kommun att leva, bo och verka i
Del 5 - Klimatförändringar och en grön omställning
Del 6 - En fungerande bostadsmarknad
Del 7 - Särskilda vallöften

Artikelserien är framtagen av Marcus Ståhl som är ledamot i Företagarna Berg, Marcus driver till vardags kommunikationsbyrån Fjällbyrån

Taggar
Fler nyheter från Företagarna