headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Halmstads kommun sänder bud om hopp

8 apr 2020
Företagarna Hallands möte i Halmstad måndagen den 6 april gästades av representanter från kommunen som hade ett tydligt budskap till alla entreprenörer i regionen.

– Vi från kommunen står på företagarnas sida och gör allt vi kan för att underlätta. Satsningarna på utveckling fortsätter som planerat med fokus på skola och omsorg, vi försöker vara flexibla och hålla verksamheten rullande för att gynna våra leverantörer, vi kommer att hålla skola och förskola öppna så länge det går, meddelade Jonas Bergman, Kommunstyrelsens ordförande.

Mötet som hade få fysiska deltagare efter rådande omständigheter följdes av många online och nådde nästan 1000 visningar. En av de på plats var Mattias Rossköld som är Kommundirektör. Han berättade om sitt jobb som krisledningschef just nu och hade också ett positivt budskap.


– Det kommer en tid efter det här, vi jobbar med att stötta och hjälpa nu i den mån vi kan och får också hjälp och stöd från företag och organisationer. Högskolan 3D-printar skyddsutrustning och ett lokalt destilleri ställer om till att tillverka handsprit. Vi har fortsatt ett mycket gott samarbete med Regionen och Länsstyrelsen och känner att vi har bra koll på situationen, sade han.

Lina Siljegård som är kommunens tillväxt- och näringsdirektör berättar om hur hennes avdelning växlat om för att erbjuda näringslivet hjälp med mjuka värden.


– Det är tvärstopp i vissa branscher och det är otroligt jobbigt att se. Från kommunens sida har vi tillsatt en analysgrupp som ska kunna hjälpa individer som drabbats av oro på grund av krisen, det kan vara exempelvis arbetslöshet eller psykisk ohälsa. I gr

uppen försöker vi hitta ett sätt att jobba med dessa frågor, säger Lina.
– Ett konkret initiativ är att man kan få en timmes gratis rådgivning hos kommunala High Five, där man kan få hjälp att till exempel hitta en ny affärsmodell eller få en första kontakt som leder vidare, tillägger hon.

  • High Five kan du kontakta här 

Förutom de kommunala insatserna diskuterades också frågor kring stödpaketen och vår kunniga panel försökte svara så gott det går i dessa tider då nya åtgärder, nya datum och nya procentsatser avlöser varandra.

Tipset allmänt är att hämta information hos pålitliga källor som Företagarnas hemsida där du kan både läsa det senaste men också hitta analyser ur småföretagarnas synvinkel, andra viktiga informationskällor är Regeringskansliet  och Tillväxtverkets  hemsidor.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap