headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Den gröna näringen behöver bemanning

8 apr 2020
Hos Harrys i Falkenberg var det i tisdags kväll, dags för ännu ett möte som Företagarna Halland bjudit in till med anledningen av Covid-19.

 På plats fanns det bland annat representanter från Falkenbergs kommun och från LRF som i mångt och mycket är Företagarnas systerorganisation med fokus på den så kallade gröna näringen, det vill säga jordbruk, trädgårdsarbete, lantbruk, med flera. Situationen hos Sveriges gröna entreprenörer är just nu ganska annorlunda än hos andra branscher.

Arbetskraft saknas

– Det saknas arbetskraft i de gröna näringarna, särskilt inom trädgård samt bär- och fruktodlingar. Många av de som arbetar där är gästarbetare som nu inte får resa från sina länder. I skogsbranschen är situationen under kontroll just nu men vi ser att det också kommer att behövas personal där inom kort, berättade Lasse Knutsson, medlemsansvarig på LRF Halland.


– Våra entreprenörer är vana att hantera kriser som stormar och torka, de kavlar upp ärmarna och reser sig. Just nu är de inte så hårt drabbade men många ställer om sin produktion, exempelvis är det inte samma efterfråga på mat från restauranger vilket gör att många börjar odla spannmål istället, sade Lasse.

Matproduktion viktigt

Jan Melkersson, näringslivschef i Falkenbergs kommun, kunde konstatera att matproduktion är en viktig del i kommunens strategi för ett växande Falkenberg.
– Redan innan Coronakrisen hade vi gjort en satsning på mat med ett kluster av duktiga lokala matkreatörer och producenter. Jag tror att situationen nu kommer att leda till ett nytt sätt att tänka med mer inhemsk och lokal produktion, menar han.

Med på länk från Stockholm fanns representanter från Företagarna Riks. Pontus Lindström som jobbar med analys och opinion adresserade bland annat kommunens representanter.
– Det finns otroligt många exempel på kommuner som gör mycket för att hjälpa företagarna. Jag vill ändå dela med mig av fyra punkter som vi tycker är viktigt för kommunerna att tänka på, sade Pontus.


• Hjälp med likviditet, t.ex. slopa vissa avgifter, korta ned betalningstider till leverantör.
• Dra inte i den ekonomiska handbromsen, det är viktigt att hålla igång hjulen.
• Minska byråkratin, t ex. skjut upp kontroller som inte måste göras just nu, förenkla blanketter.
• Skapa en företagsakut eller lotspunkt för företagare som kan underlätta med ansökningar och hitta rätt rådgivning, mm.

Tips från juristen

Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsjurist på Företagarna Riks var också med på länk och hade några konkreta tips.

– Det har blivit mycket frågor kring korttidsarbete och det är bra att tillämpa det om ditt företag kan. På Tillväxtverkets hemsida finns det information om vilka som kan söka. Bland annat ska företaget vara i en svår ekonomisk situation som beror på Covid-19.

– För er i restaurang och besöksnäring. Gå in i förhandlingar med fastighetsägaren om att få nedsättning av hyra ganska snart. Det kommer stöd nästa vecka där staten går in och betalar en del av hyreskostnaden till fastighetsägaren, det träder i kraft 14 april.

"Ha is i magen"


– Ha lite is i magen, det kommer att ta lite tid men det här kommer att blåsa över. Har man någorlunda likviditet ska man använda tiden att se över sin organisation och se om man kan göra andra saker för att komma på fötter igen, tipsade Lise-Lotte.

Andra gäster på plats och online fick ordet, bland dem Bengt-Olof Isaksson från Falkenbergs Sparbank, kommunchefen Lars Fröding, Elisabeth Granroth från Länsförsäkringar Bank samt vår kunniga panel. Jan Melkersson avrundade kvällen med att tacka Företagarna.

– Ett jättebra initiativ att vi samlas så här och får tillfälle att svara på frågor om läget. Vi ska lösa det här tillsammans och det finns en tid efter detta, sade han.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap