headphones newspaper video-player

Nominera till Årets Företagare 2019 i Falkenberg

Nu är det dags att nominera Årets Företagare, Årets Unga Företagare, Årets Butik, Årets Hållbarhetsföretag och Årets Nyföretagare

Som Sveriges största företagarorganisation är Årets Företagare vårt mest prestigefyllda pris. Vi delar ut priset för att synliggöra företagare, som genom sitt engagemang och entreprenörskap, jobbar hårt för att driva och utveckla sin verksamhet och göra bättre affärer.
Nu kan du vara med och nominera den du tycker är värd detta prestigefyllda pris i Falkenberg! Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare.
Alla branscher kan premieras samt företagande inom olika tjänstesektorer.
Årets Företagare ska...
• äga företaget
• aktivt driva företaget
• ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
• genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för företagare
• visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
• ha god lönsamhet
• inte ha några betalningsanmärkningar

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Unga Företagare ska följande kriterier uppfyllas:
Företagaren ska...
• inneha ett betydande ägande av företaget
• aktivt driva företaget
• genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för andra unga företagare
• ha lönsamhet
• inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar
• fylla högst 30 år det år man nomineras
• presenterat ett minst årsbokslut
• inte nyligen vara dömd i domstol
För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Nyföretagare ska följande kriterier uppfyllas:
Företagaren ska...
Företagets affärsidé bedöms vara hållbar.
Företaget ska bedrivas på heltid och vara verksamt i Falkenberg.
Företaget bör ha startats med stöd och rådgivning från NyföretagarCentrum Halland.
För att räknas som nystartad ska företaget ha varit verksamt i maximalt 3 år.

Nominera dina favoriter i formuläret till höger.

Partners 2020
Utställare 2020