headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Bli ambassadör för Företagarna Young i Gävleborg!

Du som är medlem i Företagarna och är 35 år eller yngre har exklusiv tillgång till ett nätverk vid namn Företagarna Young. Vi söker nu en ambassadör för nätverket i Gävleborgs län!

Företagarna Young är en medlemsförmån för medlemmar i Företagarna under 35 år  och är ett av Sveriges största nätverk för unga entreprenörer med 2000 medlemmar. Vi  skapar möjligheter för unga entreprenörer att träffas, utbyta erfarenheter och  utvecklas. Varje år arrangeras en mängd aktiviteter så som Entrepreneur Skiweek,  Almedalenresan, nätverksträffar, resor och utbildningar. Dessutom kan du ansöka om  stipendium samt delta i tävlingen Årets Unga Företagare i Sverige.

Genom  organisationen Företagarnas kanaler ges du också möjligheten och verktygen att  påverka politiken inom du frågor du brinner för. Vi bedriver även opinionsbildning för  bättre förutsättningar för unga företagare genom vårt politiska idéprogram. 

Vad innebär det att vara ambassadör? 
Under året kommer du att tillsammans med andra inom Företagarna vara med och  vidareutveckla Företagarnas Young lokalt i ditt län. Det finns ingen begränsning i  antalet ambassadörer, på vissa orter kan det finnas flera och på andra inga. En  ambassadör väljer att engagera sig lite extra och får därför lite extra tillbaka. 

Vem söker vi?     
Detta förväntas av dig: 
● Du brinner för entreprenörskap och företagande och är mellan 18-35 år 
● Du är en god ambassadör och förebild 
● Du har ambitionen att arrangera min 2 träffar per år lokalt för andra unga  entreprenörer 
● Du är medlem (eller blir medlem!) i Företagarna 
● Du driver ett aktivt företag   ​

Detta får du: 
● Vara delaktig i att bygga upp och utveckla ett av Sveriges största nätverk för  unga entreprenörer 
● Möjlighet att marknadsföras som ambassadör i Företagarnas kanaler.  
● Knyta nya kontakter med andra unga entreprenörer 
● Delta på träffar med andra Företagarna Young ambassadörer 

Hur ansöker du? 
Vill du bli ambassadör?  Kontakta Emma Ericson senast 13 september!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap