headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Det är ett näringspolitiskt snedsteg att utvidga kemikalieskatten

För att Sverige ska vara världsledande i klimat- och miljöfrågor är det avgörande att politiken som förs är förutsägbar, effektiv och ändamålsenlig.

"Detta kan enbart ske om politiken tas fram i nära dialog med näringslivet", skriver Philip Thunborg, Patrick Krassén och Eva Cooper, Företagarna, i Gefle Dagblad.

Läs debattartikeln här

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap