headphones newspaper video-player

Det är ett näringspolitiskt snedsteg att utvidga kemikalieskatten

4 okt 2019
För att Sverige ska vara världsledande i klimat- och miljöfrågor är det avgörande att politiken som förs är förutsägbar, effektiv och ändamålsenlig. Detta kan enbart ske om politiken tas fram i nära dialog med näringslivet, skriver Philip Thunborg, Patrick Krassén och Eva Cooper, Företagarna.

Läs debattartikeln här

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD