podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarna Dalarna: "13 785 röster att ta på allvar"

Publicerad 29 mar 2022
I vårt Dalarna har små och medelstora företag skapat fyra av fem nya jobb under de senaste decennierna. Arbeten som 50 240 kvinnor och män går till varje dag, vilket är fler än i de större företagen.

Sedan 1990 har dessa företag skapat 17166 nya jobb i länets småföretag. Dalarna vore onekligen en annan plats utan sina småföretag. Valdagen närmar sig med stormsteg. Med mindre än ett halvår kvar är det återigen dags för invånarna i Dalarna att välja representanter till riksdag, region och kommunfullmäktige. Inför den kommande rösträkningen och dess slutliga resultat har Företagarna, utifrån 40 indikatorer tagit tempen på länets kommuner.

Resultatet är inte bra, tvärtom. Om vi hade pratat om patienter och inte kommuner hade bedömningen i många fall varit ett oroande hälsotillstånd. En långsiktig och hållbar förändring måste ske för att vi ska kunna skapa den framtid vi vill ha och det måste ske nu, skriver Företagarnas regionchef Eva Cooper tillsammans med Pontus Lindström, Företagarnas expert lokalt företagsklimat i en krönika på Dala-demokraten.

Vad som behövs är fler politiker som bortom fagra ord förstår företagandets villkor. Inför varje beslut behöver våra makthavare ställa sig frågan om förändringen kommer göra det enklare eller svårare att driva företag i länet. Om svaret är det sistnämnda hör förslaget hemma i papperskorgen. Företagarnas unika statistik visar att småföretagen står för den största andelen av kommunala skatteintäkterna i 189 av Sveriges 290 kommuner. Ett enormt styrketecken, men det är något som inte står rätt till. Sex av tio företagare anser att utvecklingen går åt fel håll.

Efter två års pandemirestriktioner, rekordhöga priser på el och drivmedel, en våg av brottslighet - och en regering som gjort få saker för att på riktigt förbättra företagsklimatet - står många av våra företag i Dalarna vid ruinens brant.Såväl lokalt, regionalt som nationellt kommer det krävas massiva insatser för att göra det enklare att driva företag och i förlängningen att anställa.

Det behövs en nolltolerans mot förslag som leder till ökade kostnader och ökad regelbörda för hårt arbetande företagare. En politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste därför inkludera och uppmuntra till jobb- och värdeskapande i småföretag.

Nästan alla företag vill växa och många vill anställa fler personer. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten. Vi behöver en företagarpolitik för länets välfärdskapare som bygger på minskad regelbörda, sänkta kostnader och en ökad tillgång till kompetent arbetskraft - så att företagen kan växa, anställa fler och fortsätta bidra till vår gemensamma välfärd. Det här enkla sambandet kan låta självklart - men det finns fortfarande många av våra folkvalda som behöver påminnas om det.

Dalarna har 42 085 företag som drivs av 13 785 företagare. Det är 13 785 röster som tillsammans bär en stor del av länets arbetstillfällen på sina axlar. De måste tas på allvar, inspireras av och förhållas till som väljare, jobbskapare och länsinvånare. Ge företagare förutsättningar att växa - för när företag växer, växer Dalarna.

Fler nyheter från Företagarna