podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Faluföretagaren om svåra utmaningarna: "Tvingas höja priserna"

Publicerad 6 jul 2022
Ökade drivmedelskostnader och politisk oförutsägbarhet gör gräv- och skogsbranschen sårbar.

Drivmedelskostnaderna har ökat under en längre tid och vid årsskiftet var den främsta orsaken till ökningen att dieseldrivna fordon skulle bli mer miljövänliga. Men efter Rysslands invasion av Ukraina har det eskalerat. Faluföretagaren Sören Hedlund, som driver verksamheterna Hedlunds Skog AB och Hedlunds Gräv AB, är en av länets småföretagare som märkbart påverkats av prishöjningarna. 

- I skogen kör vi på diesel klausuler som följer med både upp och ned men på grävsidan har vi inte det. Materialet som vi köper in ökar också i pris i samband med detta, berättar företagaren. 

Skenande drivmedelspriser 

Sammanlagt jobbar 14 anställda på Sörens verksamheter och för att inte gå med förlust tvingas han att höja priserna, det har kunderna oftast förståelse för men även de har sina begränsningar.

- När drivmedelspriserna går upp påverkas hela kedjan, säger Sören. 

Enligt Företagarnas rapport Småföretagsbarometern 2022 så tycker småföretagare i länet att det är svårt att hitta rätt kompetens, något som utan tvekan är Dalarnas största tillväxthinder. Men för Sören har det snarare varit väldigt ljust på den fronten:

- Jag har haft tur. Jag har fått tag på kompetent personal och där har vi faktiskt lyckats, förklarar han och fortsätter:

- Personalen stannar kvar och det är nyckeln. 

Satsar på att utbilda sina anställda

I den bransch som Hedlund verkar i är det många gånger svårt att få tag på bra och kunniga maskinister. Vanligtvis tar det flera år att lära upp och han menar att man måste tänka långsiktigt och hållbart genom att se det som en investering.

- Man måste ha en beredskap, säger han.

Från vänster: Företagarnas regionchef Eva Cooper, Lars-Göran Karlsson, Bankchef Swedbank Dalarna och företagaren Sören Hedlund. 

Planerar inför ett generationsskifte

Genom åren har Sören Hedlund haft ett nära samarbete med skola och yrkesutbildningar och det är inte helt ovanligt att det finns praktikanter på plats.

- Det som begränsar är att det är så många krav och utbildningar på precis allt. Det kräver tålamod för de som verkar i branschen. 

Framåt planerar Sören Hedlund att gå ned i tid och låta sönerna ta vid skogsverksamheten. Likväl som han njuter av att vara i farten hela tiden så ser han fram emot mer fri tid. Sören har även bjudit ut grävsidan till sina nuvarande anställda på företaget:

- Det blir förhoppningsvis ett generationsskifte och ägarbyte inom de kommande åren, förklarar företagaren avslutningsvis. 

I Företagarnas årliga rapport Småföretagsbarometern redovisas Dalarnas läns utveckling vad gäller sysselsättning, orderingång och omsättning för att få en bild över konjunkturläget i länet. I årets Småföretagsbarometer har konjunkturläget i länet återhämtat sig och läget har förbättrat sig kraftigt under de senaste tolv månaderna, med en ökad tillväxttakt från fjolåret. Trots en god utveckling placerar sig Dalarna under rikssnittet. Utfallet av årets konjunkturindikator blev även lägre än vad länets företagare förväntade sig i fjol.

Fler nyheter från Företagarna