För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Småföretagarna i Dalarna har återhämtat sig efter två år av negativ tillväxt

Publicerad 28 jun 2022
Småföretagskonjunkturen i Dalarnas län har förbättrats under det senaste året och länets konjunkturindikator har ökat sedan i fjol visar Företagarnas rapport Småföretagsbarometern 2022.

I Företagarnas årliga rapport Småföretagsbarometern redovisas Dalarnas läns utveckling vad gäller sysselsättning, orderingång och omsättning för att få en bild över konjunkturläget i länet. I årets Småföretagsbarometer har konjunkturläget i länet återhämtat sig och läget har förbättrat sig kraftigt under de senaste tolv månaderna, med en ökad tillväxttakt från fjolåret. Trots en god utveckling placerar sig Dalarna under rikssnittet. Utfallet av årets konjunkturindikator blev även lägre än vad länets företagare förväntade sig i fjol.

Företagarna mycket optimistiska med prognos om kraftig tillväxt

Efter mer än ett år med coronapandemin var företagens förväntningar på det kommande året mycket optimistiska, med en prognos om en kraftig tillväxt. Vaccineringen mot covid-19, fortsatta finanspolitiska stimulanser och en ljusare världskonjunktur bidrog sannolikt till optimismen. Även om utfallet blev lägre än företagens prognoser ser vi att konjunkturindikatorn nu är på en högre nivå än innan coronapandemins utbrott. Och de mest optimistiska sysselsättningsplanerna i hela landet finns hos företagare inom hotell- och restaurangbranschen samt handeln:

- Återhämtningen efter pandemin är inte helt klar än, säger Företagarnas regionchef Eva Cooper till SVT Nyheter. 

Bilaga. Sysselsättningsutvecklingen (nettotal) i Dalarnas län och riket 1995–2022

Fortsatt ökad tillväxttakt men brist på arbetskraft

Företagen i länet upplever bättre möjligheter att växa framöver än riksgenomsnittet. Av företagen i länet anser 73 procent att de har goda utsikter att expandera på sikt. För riket som helhet är det 69 procent. Samtidigt vill åtta av tio företag i länet växa men ett stort hinder i Dalarna när det gäller tillväxt är brist på lämplig arbetskraft.

Sysselsättningstillväxten i Dalarnas län har ökat stort och länet placerar sig strax under riksgenomsnittet. Företagens förväntningar för de kommande tolv månaderna är positiva med en prognos om fortsatt ökad tillväxttakt i sysselsättningen.

- Många inom besöksnäringsbranschen planerar att anställa mer personal både inför sommaren och kommande säsonger, säger Cooper och fortsätter:

- Handelsbranschen ser också ett växande sysselsättningsbehov. Många har planer på att anställa ny personal. 

 

Läs hela rapporten här

Taggar
Fler nyheter från Företagarna