podcast news play företagaren I media förmån faq

Nu öppnar vi ansökan till Företagarnas medlemsstipendier

Företagarna i Falun förvaltar sedan 30-talet olika stiftelser från vilka vi delar ut stipendier till våra medlemmar. Under årens lopp har förutsättningar i företagande ändrats och därmed även grunderna för hur stiftelserna kan och får dela ut pengar. Vi har stadgar och riktlinjer att förhålla oss till men har en stark vilja att dela ut de stipendier som vi kan för att stödja företagandet i Falun.
Publicerad 1 apr 2022

Har ni behov av utbildning eller annat stöd för att utveckla dig, ditt företag eller er personal så finns det möjligheter att söka stipendier från våra stiftelser. Nedan finner ni sammanfattat kriterier för att kunna söka samt på vilka grunder vi delar ut stipendier.

Följande är de kriterier som gäller för att du skall kunna söka:

• Du skall vara medlem i Företagarna Falun sedan minst ett år.
• Du skall ej ha erhållit stipendier från Företagarna Falun de 2 senaste åren.


Din ansökan skall uppfylla kriterierna i någon eller båda dessa stiftelser enligt följande:

Den första stiftelsen är kopplad till behövande medlemmar
• Det skall finnas ett tydligt ”behövande” i ansökan.
• Det kan vara ett tydligt behov av:
o personligt stöd vid kris i företaget
o personligt stöd för en anställd som är utarbetad eller hamnat i sjukdom
o utbildning som krävs för att kunna driva verksamheten vidare


Den andra stiftelsen är kopplad till premier och stipendier
• Det skall finnas ett tydligt utbildningsbehov av ny eller befintlig anställd hos medlem.
• Utbildningen skall generera ett gesällprov som bevis på genomförd utbildning eller liknande såsom diplom, slutbetyg eller liknande.
• Ansökningar från medlemmar som avlagt gesällprov inom exempelvis konditoryrket prioriteras.

Observera att du kan beviljas hela eller delar av beloppet beroende på sökt belopp och tillgänglig utdelningsutrymme. Utbetalning sker mot kvittens, dvs. att du ska ha genomfört och betalat t.ex. en utbildning innan pengarna kan betalas ut. Det är styrelsen i Företagarna Falun som beslutar om utdelningen av pengarna.


Frågor besvaras via e-post: falun@foretagarna.se

Ansökan ska vara inne senast den 30 april 2022. Företagare som blir medlem i föreningen under april månad har möjlighet att söka stipendier under 2023.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Ovärdigt pensionsdrama

Företagarna oroas över att partierna ägnar sig åt en budstrid som äventyrar hela pensionssystemet, i stället för att agera långsiktigt och principfast.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.