headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Företagarna kritiska till turistavgifter

En avgift på en camping- eller hotellnatt är inte rätt sätt att främja det lokala näringslivet. Företagarnas regionchef i Dalarna, Eva Cooper, kommenterar i SVT Socialdemokraternas förslag på "tillväxtpeng"

Företagare finansierar redan den svenska välfärden i mycket hög utsträckning, menar Företagarna - företagen i en majoritet av Sveriges kommuner står för den största andelen av skatteintäkterna.

Se inslaget i SVT Dalarna, och läs mer om varför Företagarna är kritiska. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap