podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

EEN Stockholm

Företagarna är värd för nätverket Enterprise Europe Network i Stockholm.

EEN är ett europeiskt nätverk som guidar och hjälper små och medelstora företag att få nya affärskontakter och hitta en effektiv väg till ökad internationalisering. Genom att ta kontakt med EEN har många företag kunnat dra nytt av möjligheterna på den inre marknaden i EU.

EEN finns på 13 platser i Sverige. Företagarna i Stockholm är värd för EEN:s Stockholmskontor. Kontoret hjälper företag som är registrerade i Stockholm, Uppsala län och Sörmlands län. På EEN:s svenska webbplats finns en lista över de andra kontoren.Mandy Rund.png

Genom att arbeta med lokala näringslivsorganisatoner som Företagarna kan EEN bland annat hjälpa till att utveckla din verksamhet på nya marknader, få tillgång till EU-finansiering samt köpa eller sälja ny teknik.

− Vi kan hjälpa dig som är företagare med förmedling av internationella affärskontakter, service vid teknik- och forskningssamarbeten samt information och rådgivning om export, säger Mandy Pieksma, kontorschef på EEN i Stockholm.

 

Fakta om EEN

Enterprise Europe Network är ett europeiskt nätverk med över 600 kontor i fler än 60 länder. EEN:s uppdrag är att erbjuda små och medelstora företag nya affärskontakter och en effektiv väg till ökad internationalisering.

Tillväxtverket är huvudfinansiär för Enterprise Europe Network i Sverige och koordinerar även verksamheten nationellt.

Bakom nätverket i Sverige står, förutom Tillväxtverket, 12 nationella och regionala näringslivsorganisationer, däribland ALMI Företagspartner, forskningsinstitut med flera. Nätverket i Sverige har utvecklat integrerade och kostnadseffektiva tjänster som är både allmänt breda och smalt specialinriktade.

Kontoret som Företagarna driver hjälper företag som är registrerade i Stockholm, Uppsala län och Sörmlands län.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.