headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Ekenhälsan

Ekenhälsan

Det finns bra skäl att göra en hälsokontroll eller hälso¬undersökning. Många sjuk¬domar kan upptäckas i ett tidigt skede med en mindre hälsokontroll, t.ex. diabetes, hjärt och kärlsjukdomar, KOL. Dessutom kan tidiga upptäckter av avvikande värden vara en signal att man bör ändra sin kost, motionsvanor, arbetsbelastning etc.

Välj bland våra hälsokontroller

- Hälsokontroll A - 

Hälsokontroll innefattar provtagning som ger svar på vanligt förekommande obalanser

- Hälsokontroll B -

Hälsokontroll är en grundlig hälsoundersökning med fokus på de flesta basala medicinska funktioner. Detta är vår populäraste hälsokontroll.

- Hälsokontroll C -

Hälsokontroll C är en omfattande hälsoundersökning med fokus på de flesta basala medicinska funktioner. Detta är vår mest omfattande hälsokontroll.

Kållered

Adress
Ekenleden 15 A
428 36 Kållered

Telefon
031 99 77 60

Web: Ekenhälsan

Välkomna!

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap