podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Huddinges Affärer

Som medlem i Företagarna Huddinge får du rabatt på annonsering i Huddinges Affärer.
Huddinges Affärer skickas ut tlll samtliga 5000 företagare i Huddinge via post fyra gånger per år. Det är ett samarbete mellan Företagarna, Huddinge, Huddinge kommun, Arena Huddinge, Huddinge Business club samt Mitt i Huddinge.

Rabatt för dig som medlem i Företagarna Huddinge

  • Köp annonser i samtliga fyra nummer 2022 få 50% rabatt

  • Om ni är medlemmar hos Företagarna, Arena Huddinge samt Business Club så får ni ytterligare 5%

Mer information och prislista finns  här

 

Kontaktuppgifter till Mitt i Huddinge
Anders Ungh, anders.ungh@mitti.se 070-4710870.
Bengt Olsson, bengt.olsson@mitti.se 070-8398890.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.