headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Kostnadsfri, pro bono, coaching till företagare i kris

I stunder av kris kan man behöva professionellt stöd för att komma vidare med sina utmaningar. ICF Sverige erbjuder just nu Företagarnas medlemmar kostnadsfri, pro bono, coaching av professionella coacher, 3 x 1 timme, för att hantera den svåra situation som uppstått i och med coronakrisen.

Erbjudande coaching 

  • Kostnadsfria coachingsamtal, 3 tillfällen à 1 timme
  • Coachingen sker på telefon eller via länk t.ex. Skype
  • Vill medlemmen fortsätta samarbetet med sin coach, skapas överenskommelse direkt mellan medlem och coach.

Exempel på områden du kan få hjälp med: 

Chefs- och ledarskapsutveckling, Entreprenörskap, Karriärcoaching, Förändringsledning, Kommunikation, Arbetsmiljö, Omställning, Försäljning, Marknadsföring, Personal/ HR m.m. 

Så här gör du:

  • Fyll i formuläret här på sidan
  • Ange inom vilket område du önskar coaching
  • Matchning sker mellan coach och medlem
  • Du blir kontaktad per telefon eller e-post av din blivande coach och bokar in ert första coachingtillfälle

 

Kostnadsfri coaching

 

Coaching innebär att medvetandegöra och överbrygga gapet mellan nuvarande och önskat läge. Processen utgår från klienten och vad denne bäst behöver för sin utveckling. ICF Sverige medlemmar är utbildade i att föra professionella samtal, vilket kan behövas när gamla strategier inte längre fungerar utan nya måste till och stress behöver hanteras längs vägen.

Om ICF Sverige

International Coach Federation, ICF, är det globala branschorganet för professionella coacher.

ICF Sverige är det nationella coachbranschförbundet och är medlem i Företagarna.

Mer information om ICF Sverige hittar du här

logo_icf_sweden_chapter.png

KONTAKT

Har du frågor om erbjudandet? Kontakta oss

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap