podcast news play företagaren I media förmån

Därför är elpriserna så höga

Just nu ligger elprisnivåerna på en ovanligt hög nivå. Men vad beror det på? För att förstå anledningen till att det blir såhär, har vi pratat med Företagarnas samarbetspartner, elbolaget Fortum.

Elpriserna bestäms enkelt efter tillgång och efterfrågan. Men det är flera faktorer som är med och påverkar, bl.a. vattentillgången. Råkar det även bli en kall vinter, så ökar förstås efterfrågan och priset påverkas av hur mycket el som kan produceras. Sommaren 2021 var en relativt torr sådan, vilket resulterade i att vattennivåerna var lägre än vanligt till skillnad från förra året som bjöd på extremt höga vattennivåer.

Just nu är kärnkraftverken Forsmark 2 och Ringhals 3 återigen på väg in i drift efter underhållsarbete under sommaren. Det utjämnar i sig prisbilden, men trots det så spås också en ökad efterfrågan, vilket leder till fortsatt höga priser då temperaturerna faller ytterligare när vi nu närmar oss vintern.

Den globala ekonomin

Det var många länders ekonomi som skakades om under pandemin, men som nu sakta men säkert börjar komma tillbaka igen. Ett av dem länderna, är Kina, vilka är en stor konsument av fossil energi (kol och gas).  Av den anledningen har fossilpriserna stigit, inte bara där, utan även i övriga delar av världen, bl.a. här i Sverige.

Eftersom vi även har låga gaslager i Europa, konsumerar vi mer kolkraft för att kunna producera el. I Tyskland är det exempelvis återigen det största kraftslaget. Det driver i sin tur upp priset på utsläppsrätter eftersom kol har dubbelt så höga koldioxidutsläpp jämfört med fossil gas. Både höga gaspriser och höga priser på utsläppsrätter trycker upp elpriset.

Utmaningar med att transportera elen

Utöver vädret och den globala ekonomin finns det ytterligare faktorer som påverkar prissättningen av elen. En sådan är att flera kärnkraftsreaktorer i södra Sverige har lagts ned samtidigt som det byggts mycket vindkraft i norra delarna av landet. Det har inte bara påverkat förmågan att hålla balansen då vindkraften är väderberoende, utan även att förmågan att transportera elen från norra delarna av vårt avlånga land till de södra delarna, har blivit viktigare och svårare. Idag och för flera år framåt i tiden, saknar Sverige tillräcklig överföringskapacitet för att transportera elen från norr till söder, vilket komplicerar situationen.

Sammanfattningsvis...

Så sammantaget är det flera faktorer som spelar in när det kommer till priset på elen och anledningen till att den idag är så hög. Det beror dels på hur elen produceras, väder, globala ekonomin och inte minst på att elen inte kommer ner från norr till söder på grund av bristande överföringskapacitet. Det är just därför det kan uppstå prisskillnader områdena emellan.

Läs mer på fortum.se om de höga elpriserna 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.