podcast news play företagaren I media förmån

Utbilda dig i Business Management och skapa lönsamma affärer

En flexibel utbildning på högskolenivå för dig som vill utveckla dig själv och göra ditt företag mer lönsamt.

Företagarna Utbildning erbjuder kursen Business Management I som ger dig grundläggande kunskaper, förståelse och verktyg för att förbättra lönsamheten i ditt företag.

Business Management I är framtagen i samarbete med högskolor och universitet och varvar teori med praktiska övningar. Utbildningen löper under ett års tid och ger efter godkända tentamina 30 högskolepoäng. Utbildningen pågår huvudsakligen under kvällstid och är distansbaserad så du skall kunna fortsätta arbeta parallellt med studierna. 

Fyra moment om vardera 7,5 hp

Utbildningen innehåller affärsekonomi, där fokus ligger på ekonomistyrning, marknadsföring, förhandling och försäljning samt ledarskap och organisation.   

Flexibla studieformer

Utbildningen är upplagd för att det ska gå att arbeta under studietiden. Fysiska träffar varvas med inspelat material och live-webinarier på nätet. Därutöver läser deltagarna litteratur och gör övningar.

Diplom och akademiska poäng

Efter avslutad och godkänd utbildning utfärdas ett diplom från Lexicon University samt ett utbildningsbevis från Högskolan Dalarna. Business Management I ger 30 högskolepoäng.

Pris, datum, anmälan och mer information

All information om kursen hittar du på den här sidan.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.