headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Kurs: Fördjupa dina kunskaper i styrelsearbete

Funderar du på att fördjupa och bredda dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete? Då är det här utbildningen för dig.

Företagarna Utbildning erbjuder dig som är intresserad av att utvecklas inom ägar- och styrelseområdet utbildningen Rätt fokus i styrelsearbetet SME, som kan avslutas med certifiering av Styrelseakademin.

Vässa konkurrenskraften

Bättre bolagsstyrning bidrar till värdetillväxt i företagen och ökad konkurrenskraft. Insikter om hur man åstadkommer det ger dessutom dig själv ökad konkurrenskraft när ägare och valberedningar söker efter styrelsekompetens.

Utbildningens omfattning

Undervisningen består av seminarier om totalt 16 timmar och behandlar områdena rätt styrning, rätt bemanning, rätt inriktning och rätt arbetssätt. De som vill kan efter avslutad utbildning göra ett skriftligt prov och erhålla StyrelseAkademiens certifikat i grundläggande styrelsearbete.

Pris, datum, anmälan och mer information

All information om kursen hittar du på den här sidan.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap