headphones newspaper video-player

Kurs: Grundläggande ekonomistyrning

I den här kursen lär du dig hur rätt ekonomistyrning kan ge dig högre lönsamhet i företaget.

Företagarna Utbildning erbjuder en kurs som ger dig grundläggande kunskap om ekonomistyrning och förutsättningar att uppnå en högre lönsamhet i företaget. Du lär dig hantera ekonomiska grundbegrepp, göra kalkyler och upprätta en budget, samt analysera ekonomiska rapporter och årsredovisningar.

Kursen består av fyra delar

Ekonomiska grundbegrepp, kalkylering och prissättning, budgetering och ekonomiska rapporter.

Starta, pausa och avsluta när du vill

Kursen är anpassad för att deltagarna ska kunna arbeta parallellt med studierna. Den är helt digital och innehåller inspelade föreläsningar, läsanvisningar, övningar och självtester. Du väljer själv när du vill starta, pausa och sluta.

Pris, anmälan och mer information

All information om kursen hittar du på den här sidan.