headphones newspaper video-player

Kurs: Få svar på dina momsfrågor

Tycker du att det är svårt att få grepp om momsfrågorna i ditt företag? Då kan detta vara kursen för dig.

Företagarna Utbildning erbjuder en kurs som ger grundläggande kunskap om de momsfrågor som är aktuella för företag som säljer varor eller tjänster i Sverige eller internationellt. Den är gjord för företagsekonomer, redovisningspersonal, egenföretagare och andra som behöver sätta sig in i momshantering.

Många momsfrågor och vanliga fel

Kursen tar upp konsekvenser av olika redovisningsmetoder, skillnaden mellan utlägg och vidarefakturering, skattskyldighetens inträde, reglerna om avdragsrätt och återbetalningsrätt, den omvända betalningsskyldigheten i byggbranschen, viktiga fastighetsfrågor, momshantering vid internationella affärer vanliga fel och fällor, samt mycket annat.

Flexibelt kursupplägg

Kursen är anpassad för att deltagarna ska kunna arbeta parallellt med studierna. Den pågår under fyra veckor och består av lärarledda webbinarier online. Lärarna är auktoriserade skatterådgivare på KPMG som är specialiserade på små och medelstora företag.

Pris, datum, anmälan och mer information

All information om kursen hittar du på den här sidan.