headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Gratis parkering på Åre Östersund Airport

Gratis parkering på Åre Östersund Airport. (I mån av plats) En unik förmån för dig som medlem i Företagarna Jämtland-Härjedalen.

En medlemsförmån för dig som är medlem i någon av Företagarna Jämtland-Härjedalens lokalföreningar; Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund. 

Det finns 6 st parkeringsplatser på Åre-Östersund Airport som är skyltade med Företagarna (Område P5). Där kan du stå gratis om du har ett giltigt parkeringstillstånd särskilt framtaget av Företagarna. Är dessa parkeringsplatser upptagna hänvisas du till ordinarie betalplatser och där gäller inte detta parkeringstillstånd.

SÅHÄR BESTÄLLER DU PARKERINGSTILLSTÅND: 
Maila till Anette Andersson, e-post: anette.andersson@foretagarna.se
Uppge namn, företagsnamn, medlemsnummer och organisationsnummer. P-tillståndet skickas med post inom en vecka. (Det går ej att skynda på denna procedur) 

GILTIGHETSTID
Giltighetstiden på p-tillståndet följer faktureringsperioden, dvs det gäller t o m det datum då du behöver förnya ditt medlemskap genom att betala den årliga medlemsavgiften. Du ansvarar själv för att förnya ditt p-tillstånd. Det gör du genom att skicka ett mail till Anette Andersson, se kontaktuppgifter här ovan. 

Parkeringstillståndet gäller endast på anvisade parkeringsplatser i området P5. Lägg parkeringstillståndet väl synligt i bilens framruta. Om parkeringstillståndet inte finns väl synligt i framrutan kan du bötfällas. Är anvisade parkeringsplatser upptagna hänvisas du till ordinarie betalplatser och där gäller inte detta parkeringstillstånd.

Vi hoppas att du har stor nytta av denna medlemsförmån och även andra medlemsförmåner som vi erbjuder dig som medlem. Vill du veta mer om dina medlemsförmåner, gå in på www.foretagarna.se  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap