headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

När är det för varmt på jobbet för dina anställda?

14 jun 2019
Hur varmt får det egentligen vara på kontoret på sommaren? Vem har ansvaret för att det är drägligt att arbeta på kontoret eller i butiken?

I bland under sommarperioden ökar temperaturen mycket utomhus och då blir det automatiskt varmare inomhus. Det finns ett så kallat neutralitetsområde där riskerna för hälsan är små. Det är när inomhustemperaturen ligger mellan +10 grader och +30 grader. Däremot kan arbetsprestationen påverkas både när det blir för kallt eller för varmt. Är det alldeles för varmt ökar riskerna för obehag och eventuellt andra besvär. Personer med olika hjärt- kärlbesvär, njursjukdomar eller kraftig övervikt brukar vara mer känsliga för värme än andra.

Arbetsgivaren ska arbeta förebyggande 

Arbetsgivaren har ansvar för att inomhusklimatet på arbetsplatsen är tillfredsställande och inte orsakar hälsoproblem. Arbetsgivaren ska även arbeta förebyggande med dessa frågor. Det innebär att om arbetsgivaren exempelvis vet om att just deras lokaler blir extremt varma på sommaren bör arbetsgivaren försöka förebygga detta.

En normal temperatur inomhus under vintermånaderna vid arbete som är stillasittande (kontorsarbete) ligger på 20-24 grader. Det ska naturligtvis eftersträvas även på sommaren men något förhöjda temperaturer är oundvikliga. Det finns dock ingen övre temperaturgräns angiven i arbetsmiljölagen eller i dess föreskrifter som talar om att över en viss temperatur får man inte jobba. Det innebär att även om temperaturen överstiger 30 grader så kan arbete fortgå men arbetsgivaren har ansvar för att försöka anpassa arbetsuppgifter och förhållanden så gott det går.

Åtgärder för att underlätta jobb i värme

Arbetsgivaren kan behöva vidta tillfälliga åtgärder för att antingen få ner temperaturen så mycket det går eller underlätta för de anställda att utföra arbete genom att till exempel:

 • Sätta in bordsfläktar
 • Om möjligt öka ventilationen
 • Flytta/stänga av värmegivande maskiner, till exempel kopieringsmaskiner
 • Täcka över fönster. Utvändig täckning ger bäst resultat
 • Se till att det finns obegränsat med vatten till de anställda att dricka
 • Öka antalet pauser under arbetsdagen
 • Förkorta arbetstiden
 • Ge längre raster
 • Förlägga arbetet till svalare tidpunkter på dagen
 • Tillåta arbete hemifrån för personer som är extra känsliga och arbetet så medger
 • Tillåta ledigare klädsel på arbetet

Ovanstående innebär att det inte finns någon automatisk rätt för arbetstagaren att avbryta arbetet och gå hem. Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetsuppgifterna. Däremot måste arbetsgivaren inse att produktionen kan gå ner vid extrema förhållanden och de måste tåla att arbetstagarna kanske inte presterar på topp om värmen är allt för hög i lokalerna.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap