podcast news play företagaren I media förmån

Uppsägningstid för lokalhyra?

Fråga: Jag ska säga upp en av mina hyresgäster för att jag behöver använda lokalutrymmet för min egen verksamhet. Vi har ingen bestämd hyrestid utan hyresgästen har hyrt ”tillsvidare” sedan fem år tillbaka. Vi har avtalat om en uppsägningstid på tre månader. När jag var och lämnade uppsägningen sa hyresgästen att tre månader är för kort uppsägningstid. Vi har ju avtalat om tre månader och då är det väl det som gäller?

Svar: Nej, hyreslagen är en semi-dispositiv lag vilket innebär att lagen till viss del är tvingande.

Att en bestämmelse är tvingande innebär att man inte kan avtala om någonting som strider mot den bestämmelsen. Gör du det ändå blir det villkoret ogiltigt. Att en regel är dispositiv innebär att du kan avtala om annat än vad som står angivet i lagen.

Det som gäller för uppsägningstid för lokalhyra, när hyrestiden är obestämd som i ert fall, är att minsta uppsägningstid då hyresvärden säger upp är nio månader. Om ni har avtalat om kortare avtalstid än det blir det bara giltigt då hyresgästen säger upp.

Har ni avtalat om längre uppsägningstid än nio månader blir det giltigt för båda parter. Bestämmelsen om uppsägningstid är alltså tvingande till viss del.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.