podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Kan jag överlåta mitt lokalhyreskontrakt?

Fråga: Jag hyr en lokal och har ett kontrakt som löper tre år i taget. Det är två år kvar på kontraktet men jag tycker att hyran är för hög och vill flytta till någonting mindre med lägre hyra. Hyresvärden vill inte släppa oss innan kontraktstiden löper ut. Jag har hört att man kan överlåta sitt hyreskontrakt. Vad gäller då?

Svar: Det stämmer att en lokalhyresgäst kan överlåta ett lokalhyreskontrakt. För att du ska ha möjlighet att göra det krävs samtycke från din hyresvärd. Du ska framställa en förfrågan om överlåtelse av hyreskontraktet.  

Du kan inte göra en allmän förfrågan om överlåtelse utan du ska ha ett konkret förslag på ny hyresgäst. Bäst är att du gör det skriftligen så det är lätt att se vilken dag du frågade hyresvärden.  

Om hyresvärden nekar överlåtelsen utan att ha en skälig anledning till det, eller om hyresvärden inte återkommer med ett besked inom tre veckor efter förfrågan, har du rätt att säga upp kontraktet i förtid till de generella uppsägningstiderna som finns i hyreslagen. Skälig anledning för hyresvärden att neka överlåtelsen är t.ex. att den nya hyresgästen kommer att störa andra hyresgäster eller bedöms inte kunna komma att betala hyran. 

Ovanstående att säga upp hyreskontrakt i förtid får betydelse vid längre tidsbestämda hyreskontrakt, precis som i ditt fall. Om du ska använda din rätt att säga upp avtalet så är uppsägningstiden nio månader. 

Om du som hyresgäst ska sälja din verksamhet och av den anledningen även behöver överlåta hyreskontraktet, kan du som hyresgäst begära prövning hos hyresnämnden om hyresvärden nekar överlåtelsen. Hyresnämnden kan då lämna godkännande om hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig överlåtelsen. Om du som hyresgäst haft lokalen i mindre än tre år så lämnar hyresnämnden bara tillstånd om det finns synnerliga skäl.  

 

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.