headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Brott mot företagare

Företagarna tar krafttag och lyfter frågan om brott mot företagare

Företagarna har länge arbetat med att lyfta frågan om brott mot företagare. Med bakgrund av enkäter som skickats ut till företagare både regionalt och nationellt tar vi nu krafttag mot nedprioriteringen av brotten som drabbar vårt lands största jobbskapare

Företagarna har länge arbetat med att lyfta frågan om brott mot företagare. Med bakgrund av enkäter som skickats ut till företagare både regionalt och nationellt tar vi nu krafttag mot nedprioriteringen av brotten som drabbar vårt lands största jobbskapare. Enligt våra undersökningar känner sig endast en av tre företagare trygg med polisnärvaron i stadsmiljö. På landsbygden endast en av fyra. En av tre företagare har blivit utsatt för någon form av brott de senaste fem åren med utgångspunkt från år 2016.

Polis och åklagarmyndigheter står utan resurser och prioriterar andra brott före brott mot företagare vilket bidrar till att allt fler som driver företag inte anmäler brott som de blir utsatta för. Detta ger en verklighetsfrånvänd brottsstatistik som inte visar på den enorma utsatthet som företagare runt om i landet står inför.

För att belysa detta mörkertal och få kraft till förändring krävs det att alla brott anmäls - varje gång och oavsett vad verksamheten utsätts för! Många företagare upplever det som lönlöst att anmäla viss brottslighet. Därför uppmanar vi våra medlemmar att under vecka 17 (den 24 t.o.m. 30 april) anmäla samtliga brott för att få upp brott mot företagare på den politiska agendan.     

Anmälningarna registreras på Svensk Handels anmälningssida
sidan hittar ni nedan.

 

SÄKERHETSPORTALEN

 

Företagarna är aktiva i denna problematik som rör många företagare ute i landet. Rådgivningen hos Företagarna jobbar aktivt för att hjälpa medlemmar som har råkat ut för brott. Det finns en del saker du som företagare kan göra för att skydda dig för vanliga typer av brott men också de digitala brotten som ökar lavinartat! Bluffakturor är mycket vanligt att råka ut för och kan ställa till det oerhört. 

 

Viktiga artiklar "Brott mot företagare"

Rapport- företagare känner sig inte trygga!

Se seminariet i Göteborg i efterhand

Den 30 januari 2017 anordnade Företagarna ett seminarium i Göteborg på temat Brott mot Företagare.

Under seminariet diskuterades bland annat straffrabatter och polismyndighetens oförmåga att utreda brott på grund av bristande resurser. Ett femtiotal personer, varav de flesta företagare, deltog i evenemanget i Företagarnas lokaler i Göteborg.

Günther Mårder, vd på Företagarna, ledde diskussionen. Panelen bestod av: Carina Persson, tf regionpolischef för region Väst, Mats Eriksson, chefsåklagare Göteborgs åklagarkammare, Tony Jadermark, bensinstationsägare i Mölndal, samt riksdagspolitiker från justitieutskottet: Johan Hedin (C), Petter Löberg (S), Roger Haddad (L), Annika Hirvonen Falk (MP) samt Cecilia Magnusson (M), som tidigare suttit med i utskottet.

Vill du läsa mer och se en film från evenemanget, klicka här!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap