podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Företagares behov av posttjänster

Syftet med denna rapport är att ge en bild av företagares generella behov av posttjänster.

Ladda ner rapporten (pdf)

Lika (o)säkert som ett brev på posten är att servicenivån för den landsomfattande posttjänsten kommer att diskuteras flitigt under en lång tid framöver.

Företagarnas förhoppning är att denna rapport ska vara ett användbart underlag till de politiker och utredare som under kommande år ska lämna förslag och besluta om framtidens postala servicenivå. 

 

Gå till nästa kapitel: Sammanfattande resultat