headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare

Företagarna Vännäs

Vår uppgift

Vår uppgift i styrelsen är att vara aktiv för dig och ditt företag. Vi hoppas att du också ska bli aktiv hos oss och känna engagemang i din förening.

Vår målsättning inom Företagarna Vännäs är att:

1. Positivt påverka det lokala företagsklimatet
2. Stödja och stimulera samverkan mellan företag på orten
3. Stödja organisationen Företagarna centralt

Vill du vara med och påverka vår verksamhet eller behöver du vårt stöd tveka inte att kontakta oss.

Kontaktinfo
Företagarna Vännäs
Box 26, 91121 VÄNNÄS
08-406 17 00
Regionkontor
Västerbotten

Mer om företagare i Vännäs

103 unga idéer 2020 - hela listan!

Skolkuratorer i en app, robothandskar och ny miljöteknik för att färga kläder. För femte året i rad utser tidningen Företagaren Sveriges 103 bästa idéer från företagare under 30 år.

Ropa inte hej!

Utöver strukturreformer som stärker företags konkurrenskraft behöver många regelförenklingar och krisinsatser i någon form förlängas, skriver Jonas Nordin, regionchef Företagarn...

Event i Vännäs
Inga träffar
Föreningens förmåner