headphones newspaper video-player

Företagarna Vännäs

Vår uppgift

Vår uppgift i styrelsen är att vara aktiv för dig och ditt företag. Vi hoppas att du också ska bli aktiv hos oss och känna engagemang i din förening.

Vår målsättning inom Företagarna Vännäs är att:

1. Positivt påverka det lokala företagsklimatet
2. Stödja och stimulera samverkan mellan företag på orten
3. Stödja organisationen Företagarna centralt

Vill du vara med och påverka vår verksamhet eller behöver du vårt stöd tveka inte att kontakta oss.

Nyheter om företagande i Vännäs

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap