headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Företagarna Trollhättan

Välkommen till Företagarna Trollhättan - det aktiva företagarnätverket!

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och vi representerar 70 000 företagare i landet. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete.

Lokalt verkar vi för att skapa ett starkt nätverk bland våra företagare. 
Bli medlem du också!

Postadress

Företagarna Trollhättan
c/o NyföretagarCentrum
Åkerssjövägen 10, by 74
461 53 Innovatum

 

Nyheter om företagande i Trollhättan

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap