headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Företagarna Tanum

Välkommen till Företagarna Tanum - det aktiva företagarnätverket!

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i

Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och vi representerar 70 000 företagare i landet. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete.

Lokalt verkar vi för att skapa ett starkt nätverk bland våra företagare. 

Kontaktinfo
Företagarna Tanum
Sälviksvägen 46 , 45071 FJÄLLBACKA
08-406 17 00
Regionkontor
Västra Götaland

Mer om företagare i Tanum

Leklandet nekas omställningsstöd

Ett bagatellartat fel gör att Stellas lekland inte får ta del av omställningsstödet, trots att företaget är berett att rätta till det. Om inte vi får ta del av omställningsstöde...

Leklandet nekas omställningsstöd

Ett bagatellartat fel gör att Stellas lekland inte får ta del av omställningsstödet, trots att företaget är berett att rätta till det. Om inte vi får ta del av omställningsstöde...

Föreningens förmåner