headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarna Tanum

Välkommen till Företagarna Tanum - det aktiva företagarnätverket!

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i

Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och vi representerar 70 000 företagare i landet. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete.

Lokalt verkar vi för att skapa ett starkt nätverk bland våra företagare. 

Kontaktinfo
Företagarna Tanum
Sälviksvägen 46 , 45071 FJÄLLBACKA
08-406 17 00
Regionkontor
Västra Götaland

Nyheter om företagande i Tanum

103 unga idéer 2020 - hela listan!

Skolkuratorer i en app, robothandskar och ny miljöteknik för att färga kläder. För femte året i rad utser tidningen Företagaren Sveriges 103 bästa idéer från företagare under 30 år.

103 unga idéer 2020 - hela listan!

Skolkuratorer i en app, robothandskar och ny miljöteknik för att färga kläder. För femte året i rad utser tidningen Företagaren Sveriges 103 bästa idéer från företagare under 30 år.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap