headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Företagarna Lerum

Välkommen till Företagarna Lerum - det aktiva företagarnätverket!

Välkommen till Företagarna Lerum - det aktiva företagarnätverket!

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och vi representerar 70 000 företagare i landet. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete.

Lokalt verkar vi för att skapa ett starkt nätverk bland våra företagare. 
Bli medlem du också!

"Lerums Kommun skall gå från att vara en myndighetsorganisation till att vara en serviceorganisation med myndighetsansvar."

Efter hårt arbete har Företagarna Lerum i samarbete FFLK presenterat en ny näringslivsplan till både kommunal- och oppositionsråden . Vi är nu överens om att ha en modern och framtidsinriktad näringslivspolitik för Lerums Kommun!  Kommunal- och oppositionsråden har fått varsin tavla med näringlivsplanen som nu sitter uppe på deras väggar.

Vision

  • Vi skall via goda medarbetares servicevilja, flexi bilitet och kompetens utveckla Lerums kommun till ett av landets 20 bästa kommuner att driva företag i.
  • Vi vill fylla behovet av kompetenta företag i alla storlekar och nischer, vilket skapar nya arbetstillfällen i nutid och för nästa generation.
  • Vi skall proaktivt arbeta för att underlätta start och tillväxt av företagande, samt tillvarata alla ägarformers intressen
  • Lerums strategiskt goda läge skall vara till vår hjälp att på ett långsiktigt sätt försörja såväl kommunen som våra företag med välutbildade medarbetare.
  • Vår verksamhet skall inriktas mot en hållbar samhällsnytta i syfte att skapa en välmående kommun med nöjda företag och invånare.

Kommunens övergripande operationella mål är att skapa en harmonisk samverkan mellan alla intressenter.

Här kan ladda ner hela dokumentet  

En modell för uppstart av en entreprenör och företagarlinje, praktiskt sådan, på Lerums Gymnasium.

Den 28 augusti 2018 överlämnade Företagarna och FFLK en gemensamt utarbetad rapport som baserar sig på ett gediget genomfört arbete under 1,5 år tillsammans med ett antal politiker där vi pekar ut en framtid som för Lerums Kommun skulle kunna vara både ljus, spännande men också utmanande och innebära ett antal förbättringsåtgärder där våra gemensamma ansträngningar från såväl företag som Lerums Kommun skall inriktas mot en hållbar samhällsnytta i syfte att skapa en välmående kommun med nöjda företag och invånare.

Lerums Kommun innehåller som kommer att framgå i denna rapport ett antal mindre och medelstora företag som har rejäla tillväxtmöjligheter vilket kan gynna våra företag men också kommunens invånare med närhet till arbetstillfällen. Närheten till såväl Landvetter flygplats som Göteborgs hamn skapar spännande utvecklingsmöjligheter, men det ställer också krav på att vi förser våra företag med välutbildad entusiastisk och för företagen speciell lämplig anpassad utbildning av unga människor.

Förslaget som då arbetades fram var att för att tillgodose dessa önskemål starta en företagar- och entreprenörslinje på Lerums Gymnasium. En praktisk orienterad linje med samarbete mellan skolan, kommunens representanter och näringslivet.

Ladda ner rapporten här

Vill du bli medlem?

Vill du veta fördelarna med ditt medlemskap, diskutera företagsfrågor eller annat?
Kontakta oss i Företagarna Lerum - Styrelsens kontaktuppgifter >>>

Styrelsen Företagarna Lerum

Kontaktuppgifter >>>

Kontaktinfo
Företagarna Lerum
Företagarna Lerum
0705-124 526

Telefonumret ovan går till Medlemssupport som hjälper dig komma i kontakt med din förening

Regionkontor
Västra Götaland

Mer om företagare i Lerum

Event i Lerum
Föreningens förmåner
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap