headphones newspaper video-player

Företagarna Lerum

Välkommen till Företagarna Lerum - det aktiva företagarnätverket!

Välkommen till Företagarna Lerum - det aktiva företagarnätverket!

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och vi representerar 70 000 företagare i landet. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete.

Lokalt verkar vi för att skapa ett starkt nätverk bland våra företagare. 
Bli medlem du också!

Vill du bli medlem?

Vill du veta fördelarna med ditt medlemskap, diskutera företagsfrågor eller annat?
Kontakta oss i Företagarna Lerum - Styrelsens kontaktuppgifter >>>

Styrelsen Företagarna Lerum

Kontaktuppgifter >>>

Nyheter om företagande i Lerum

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap