För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

"Att tvingas säga upp är det värsta med att vara företagare"

Det finns helt klart ett rätt och ett fel sätt att säga upp en medarbetare på. Därför är det viktigt att ha koll på lagstiftningen, och allra helst ta hjälp av en specialist, uppmanar Lise-Lotte Argulander på Företagarna.
Lise-Lotte Argulander, expert på arbetsrätt och arbetsmiljö på Företagarna. Foto: Oskar Omne.

Sverige finns en omfattande lagstiftning för att skydda anställda. Den innebär att man som arbetsgivare har en hel del att ta hänsyn till innan en uppsägning ska bli aktuell.

– När vi på Företagarna gör undersökningar bland våra medlemmar om vad som är det jobbigaste som företagare kommer alltid att säga upp medarbetare som nummer ett, säger Lise- Lotte Argulander, jur. kand. och expert på arbetsrätt och arbetsmiljö på Företagarna.

Hennes erfarenhet är att de flesta arbetsgivare gör allt vad de kan för att slippa säga upp en medarbetare – och att en uppsägning är något som görs i sista hand.

– Som arbetsgivare har man ett ansvar, och min upplevelse är att våra medlemmar tar det ansvaret på allvar. Det är också därför många tvekar innan de anställer sin första medarbetare, och våndas länge innan de tar till en uppsägning.

Om uppsägningen handlar om arbetsbrist och bristande ekonomi är det ett relativt enkelt förfarande, både juridiskt och personligt. Alla vet ju att en verksamhet måste löna sig för att det ska vara möjligt att ha personal som avlönas.

– Men man måste ändå följa vissa procedurer. Finns det kollektiv- eller hängavtal måste man innan en uppsägning sker förhandla med den fackliga organisation som har kollektivavtalet, enligt medbestämmandelagen. Finns det inget kollektivavtal eller hängavtal, och arbetstagaren är med i facket, måste man förhandla med det fack som arbetstagaren är medlem i, säger Lise- Lotte Argulander.

Det finns även andra regler: uppsägningen ska alltid vara skriftlig, den ska överlämnas personligen så långt det är möjligt och den måste alltid innehålla viss information om exempelvis uppsägningstid och om hur arbetstagaren ska göra för att överklaga.

”Min rekommendation är att alltid ta hjälp av Företagarnas rådgivare innan en uppsägning vidtas”

Om uppsägningen görs på grund av personliga skäl, alltså om uppsägningen beror på arbetstagaren, blir det ofta svårare att motivera och genomföra. De personliga skälen kan handla om att medarbetaren inte sköter sitt arbete, ideligen kommer för sent, inte kan sitt jobb, inte levererar, har samarbetssvårigheter eller rent av arbetsvägrar.

– Det är den krångliga delen i svensk arbetsrätt. Innan arbetsgivaren kan säga upp en person som misskött sig måste man ha pratat med arbetstagaren, berättat vad som brister och vad som krävs av medarbetaren för att han eller hon ska kunna behålla sin anställning. Om det inte fungerar behöver arbetsgivaren skärpa tonen och ge en eller flera skriftliga varningar, där det bland annat står att arbetstagaren riskerar sin anställning om misskötsamheten fortsätter, säger Lise-Lotte Argulander.

Men ofta räcker det inte med en skriftlig varning för att uppnå sakliga skäl.

Som arbetsgivare är du också skyldig att, så långt det är möjligt, erbjuda en omplacering för att försöka få arbetet att fungera innan du överväger en uppsägning. Om du ändå måste gå vidare till en uppsägning är det viktigt att ta reda på om arbetstagaren är medlem i en facklig organisation. Arbetsgivaren måste varsla och underrätta arbetstagaren och den fackliga organisationen skriftligt innan uppsägningen genomförs. Arbetstagaren och facket har rätt att begära en överläggning som ofta slutar i en förhandling innan uppsägningen genomförs.

Om man inte kommer överens i överläggningen – och arbetsgivaren genomför uppsägningen ändå – kan uppsägningen ogiltigförklaras.

– Min rekommendation är att alltid ta hjälp av Företagarnas rådgivare innan man som arbetsgivare går in i en uppsägningsprocess, eftersom man annars riskerar att till exempel få betala lön retroaktivt om uppsägningen är ogiltig, säger Lise-Lotte Argulander.

Uppsägningen måste ske i en viss ordning, och normalt sett tar processen flera veckor att genomföra.

Det är inte helt ovanligt att en uppsägning sker i affekt. Att droppen som får bägaren att rinna över kommer efter en lång tids problem och misskötsamhet. Det är naturligtvis inte bra för någon, och som arbetsgivare kan man råka riktigt illa ut för att uppsägningen inte följt den process som gäller. Om arbetsgivaren dessutom skickar hem arbetstagaren samma dag kan skadestånd och retroaktiv lön landa på höga summor i en process. Alla arbetstagare som sägs upp har nämligen rätt till uppsägningstid. Det är endast vid avsked som någon uppsägningstid inte längre existerar, och det är en ovanlig företeelse i Sverige.

Lise-Lotte Argulander anser att man, om man måste säga upp någon, ska genomföra det respektfullt och hänsynsfullt.

Text: Anna-Maria Stawreberg.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.