För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Sist in först ut – en regel med olika undantag

Att det är den som har kortast anställningstid som ska sägas upp när ett företag drar ner är en välkänd regel. Men riktigt så enkelt har det aldrig varit, menar Företagarnas jurist Karin Berggren.

Det kan bli olika regler för hur många som en arbetsgivare får undanta från turordningen. Det är inte alltid som arbetsgivare får undanta tre enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Arbetsgivare med kollektivavtal ska i stället tillämpa reglerna i kollektivavtalet, till exempel huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK med flera om trygghet, omställning och anställningsskydd. Arbetsgivare behöver känna till reglerna för att göra rätt när de ska säga upp på grund av arbetsbrist.

Innan turordningen eller turordningarna ska göras kan en arbetsgivare enligt LAS undanta tre personer som har särskild betydelse för företagets fortsatta verksamhet, oavsett hur många anställda arbetsgivaren har. Dessa ska då inte vara med på turordningen. Denna regel kan dock avtalas bort med kollektivavtal. Arbetsgivare som är medlem i arbetsgivarorganisation eller har hängavtal och därför ska tillämpa något kollektivavtal måste närmare undersöka vilka undantag som det finns möjlighet till.

Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK med flera innehåller regler om undantag från turordning som i många fall är mer omfattande än vad som skulle varit möjligt enligt LAS. Men arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal, men där huvudavtalet inte ska tillämpas, kan vara kvar i andra regler om turordningen och i vissa fall utan möjlighet att undanta tre från turordningen.

Att det går att avtala i kollektivavtal om turordningen innebär också att arbetsgivare på MBL-förhandlingen kan komma överens med kollektivavtalsbärande fack om en så kallad avtalsturlista. En sådan kan vara ett sätt att hitta en praktisk lösning för alla inblandade när arbetsgivaren har kollektivavtal.

”Arbetsgivare behöver känna till reglerna”

Men en avtalsturlista får inte göras av diskriminerande orsaker enligt rättspraxis. Det kan också vara bra att komma ihåg att familjemedlemmar och andra som bara omfattas av LAS regler om skriftlig information med mera inte ska vara med på turordningslistan.

Enligt huvudregeln ska inte heller tidsbegränsat anställda vara med på turordningen eftersom de inte kan sägas upp. Har arbetsgivaren avtalat om att den tidsbegränsade anställningen är uppsägningsbar kan den ingå i turordningen.

När det blir dags ska arbetsgivare göra en eller flera turordningar. Arbetsgivare med kollektivavtal ska enligt LAS göra en turordning per driftsenhet och kollektivavtalsområde. Enligt kollektivavtalet kan det finnas andra regler. Kollektivavtalsbärande fack kan begära att om det finns anställda på flera driftsenheter på samma ort ska dessa vara på samma turordning.

För arbetsgivare med alla anställda på samma driftsenhet/arbetsplats och utan kollektivavtal hamnar alla anställda på en och samma turordningslista. Det kan med andra ord finnas personer med väldigt olika kompetenser på samma turordningslista.

Den som ska vara kvar i arbete efteruppsägningarna ska ha tillräckliga kvalifikationer för arbetsuppgifterna eller ska kunna skaffa sig tillräckliga kvalifikationer inom rimlig tid, normalt tre till sex månader.

Den som har rätt utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper för att bli omplacerad enligt turordningen kan då bli erbjuden omplacering till ett arbete som någon annan med kortare sammanlagd anställningstid har.

Om den anställde accepterar blir det någon annan med sämre placering i turordningen som ska sägas upp.

I många fall är företaget i ett allvarligt läge när det blir dags för uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det är därför viktigt att företaget har kvar rätt personer anställda för att kunna möta de svåra tiderna och förhoppningsvis sedan kunna expandera igen. Det är jobbigt att behöva säga upp och därför viktigt att det blir rätt.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.