podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Guide till klimatinvesteringsstöd

Klimatfrågorna får allt större betydelse för många. Samtidigt ökar intresset bland företagare att ställa om och för att minska sin klimatpåverkan. Här hittar du tips på stöd och bidrag som du kan söka i ditt arbete.

Det blir allt viktigare för alla typer av företag att kunna sätta in företaget i ett större samhällsperspektiv och bidra till en positiv hållbar utveckling. Förväntningar bland kunder och konsumenter, men också kostnadsrisker, kan direkt påverka din verksamhet.

Det finns flera olika typer av stöd och bidrag som företagare som vill minska sin klimatpåverkan kan söka för att finansiera arbetet, exempelvis dessa:

Klimatklivet

Granskad 8 maj  2022.

Genom Klimatklivet kan du som företagare söka stöd för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Åtgärder som hittills fått stöd är klimatsatsningar är tex transporter, industri, bostäder, lokaler och energi. Det kan handla om allt från fossilfria transporter, laddstationer och klimatsmart produktion till att byta ut olja mot fjärrvärme.

Totalt finns 2,8 miljarder kronor för investeringsstöd inom Klimatklivet för 2022. Hur mycket du kan få och för vad avgörs när du ansöker, bland annat av hur stor klimatnyttan blir.

Du ansöker via Naturvårdsverkets webbplats under bestämda ansökningsomgångar. Under 2022 är ansökningsomgångarna:

  • 10–28 februari
  • 3–18 maj
  • 23 augusti–8 september.

Information och hjälp finns även att få via din Länsstyrelse.

Naturvårdsverket - För dig som vill söka stöd. 

Kommunala energi- och klimatrådgivare

Granskad 8 maj 2022.

Små och medelstora företag kan söka efter energi- och klimatrådgivningen i hemkommunen. Hittar du inte din kommuns energi- och klimatrådgivare i listan, ring kommunens växel eller besök kommunens webbplats.

Stöd till affärsidéer som bidrar till ett biobaserat och hållbart samhälle

Granskad 8 maj 2022.

Energimyndigheten beviljar stöd till projekt som har potential att accelerera energi- och klimatomställningen genom biobaserade koncept.

Varje ansökan kan beviljas maximalt 1 miljon kronor i stöd och utlysningen omfattar cirka 15 miljoner kronor totalt. Projektet får vara maximalt 12 månader långt.

Sista ansökningsdag är 31 maj 2022.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

 

LIFE – bidrag till miljö, klimat och naturprojekt

Granskad 8 maj 2022.

Alla juridiska personer i EU kan söka medel ur Life. Det är en EU-fond som medfinansierar projekt ämnade att påskynda genomförandet av den europeiska miljö- och klimatlagstiftningen och målen som finns angivna i den Europeiska Gröna Given eller Parisavtalet.

Det går att söka stöd för natur och biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och livskvalitet, klimatbegränsning och klimatanpassning samt övergång till ren energi.

Det vanligaste stödet utgörs av medfinansiering på 60 procent, men stöd kan uppgå ända till 95 procent. Det finns ingen max- eller minimigräns för projektbudget, men alltför små projekt har oftast ingen relevans ur ett EU-perspektiv. Ett riktmärke är 15–30 miljoner i projektbudget.

2022 öppnar ansökningstiden den 17 maj och pågår till 4 oktober och 19 november beroende på ändamål. (Den 7 mars 2023 är sista ansökningsdag för strategiska projekt; SIP och SNAP.)

Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Löpande utlysningar

Energimyndigheten har också löpande utlysningar för klimatomställningen som du kan söka. Där hittar du aktuella utlysningar och mer information.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.